knumv's
dance2yes (2),
dance:teaching1yes (1),
date11839-1903 (1),
days15working_days (15),
default_language2pl (1), uk (1),
delivery25Mo-Su 10:00-22:00 (1), no (10), yes (14),
demarcation8double (8),
denom1orthodox (1),
denomination940Cвідки Єгови (1), Pentecostals (1), baptist (18), catholic (114), catholic;orthodox (1), evangelical (2), greek_ catholic (1), greek_catholic (323), greek_catolic (1), greek_orthodox (8), jehovahs_witness (16), jewish (1), mormon (1), nondenominational (1), orthodox (171), orthodox;catholic (1), pentecostal (4), protestant (10), roman_catholic (74), romanian_orthodox (2), russian_orthodox (9), seventh_day_adventist (6), ukrainian_greek_catholic (128), ukrainian_orthodox (33), Баптисти (1), ПЦУ (1), РКЦ (1), УАПЦ (4), УГКЦ (5), Українська_Правовірна_Греко-Католицька_Церква (1),
denomination_116greek_catholic (1), orthodox (7), ukrainian orthodox (8),
denotation16avenue (3), landmark (1), natural_monument (7), single (2), urban (2), Дика_груша (1),
departures_board20no (19), realtime (1),
depot:vehicle:tram3yes (3),
description2139"Гараж автошколи" (1), "УВК Україна" - національний логістичний 3PL оператор. Послуги: cкладські послуги, Доставка вантажів, автоперевезення (Україні, Міжнародні), Митно-брокерські послуги, Додаткові логістичні послуги, аутсорсинг логістичних послуг, Логістичний консалтинг (1), #якщопокосятьтоможнайти (1), ( Киів — Чоп) — Сухота (1), (Івачів-Нище)-Корчунок (1), (Броди — Сморжів) — Клекотів (1), (Броди — Тернопіль) — Кутище (1), (Броди — Червоноград) — Мідне (1), (Броди-Червоноград)-Волсвин (1), (Броди-Червоноград)-Кути (1), (Броди-Червоноград)-Радванці (1), (Висоцьке — Гаі) — Боратин (1), (Киів — Чоп) — Дітківці (1), (Львів-Тернопіль)-Під'ярків (1), (М-06 Киів — Чоп) — Гаі Суходільські (1), (Накваша — Попівці — Підкамінь) — Дудин (1), 0700100000147, БМЕУ-1 (1), 1 листопада 2018 р. на символічній курган - могилі Борцям за волю України насипаний на честь 10-ої річниці вшанування листопадових подій 1918 р., було освячено пам’ятну таблицю до 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (1), 122-мм гаубиця зразка 1938 року (2), 1397 р. - перша письмова згадка про село Підгородці (1), 1625р., 1867р (1), 167 видів і форм деревних і кущових порід. (1), 1856 р. побудови (1), 1941-1945 рр. (1), 1983 р. - розвідка Г. Левуса; 1995 р.- експедиція під кер. П. Довганя (1), 1983 р.- розвідка Г. Левуса, Д. Чобота (1), 2 (1), 2 бр. могили (1), 2 квартири (1), 2 склади посуду, 1 поверх і підвальний. (1), 22.03.2018 вул. Карбишева перейменована на вул. Віденську (5), 22.03.2018 скверу дали імʼя Яцека Куроня (1), 223.6km 4АС-500; 4.54km 5АС-400 (1), 281.38km 5АС-400; 114km 4АС-525 ПС "Жешув-750" (Widełka, Польща) (1), 3 UAH (1), 360.5km 4АС-400 (ПС "Західноукраїнська-750" - ПС "Вінницька-750") (1), 40 корпус (1), 400 років (1), 60km (13), 76-мм дивізійна гармата зразка 1942 року - 76,2-мм радянська дивізійна і протитанкова гармата. ЗІС-3 стала наймасовішою радянською артилерійською гарматою років Другої Світової війни (1), 79054, м. Львів вул. Любінська, 104 (1), 8 (1), 85-мм дивізійна протитанкова гармата, прийнята на озброєння в 1946 році (2), A 2,285km river that flows from Russia, through Belarus and Ukraine, to the Black Sea. (1), Atlantic-Black Sea part Switzerland (1), Book-авеню, IT-парк, Kiddy-area, Кінозал; нижній рівень – Контакт-простір, Ерудит-портал, Креатив-лабораторія. (1), Church of st. Mykolay probably built between 1264 and 1340 years. (1), Coliving & coworking (1), Craft Beer Bar (1), Część Beskidów Wschodnich położona między Przełęczą Łupkowską i doliną Osławy na zach. a Przełączą Użocką i źródłami Sanu na Ukrainie na wsch. Zbudowane z fliszu, częściowo składającego się z odpornych piaskowców, tworzących (1), Część Beskidów, zaliczana do Karpat Wschodnich. Rozciągają się na obszarze Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii. (1), Europaroute - D-Route 3 - Teil 04 (Brandenburg & Berlin) (1), Healthy food place, healthy food, vegeterian, vegan, raw, low-gluten, dairy free (1), Hotel and restaurant/cafe "Tetiana" Transcarpathians food, home coocking (1), ITEA Hub – креативний простір для IT та бізнесу: коворкінг, майстер-класи, ворк-шопи та лекторії. Новий формат спілкування, роботи та навчання. (1), Kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem, wyraźnie wypiętrzony wał wzniesień, szerokości 12–32 km i długości około 180 km, przebiegający z północnego zachodu, od Kraśnika, na południowy wschód do Lwowa. (1), Limited stops service (1), Lviv cheesesteak sandwiches. #chizlviv (1), Makroregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce i na Ukrainie, część podprowincji Północne Podkarpacie. (1), Makroregion fizycznogeograficzny, część Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej. Leży prawie w całości na terytorium Ukrainy, w Polsce znajduje się tylko mały fragment regionu - Równina Bełska. (1), Makroregion fizycznogeograficzny, wyżyna znajdująca się na zachodzie Ukrainy i we wschodniej Polsce, pomiędzy rzekami Bug i Korczyk (dorzecze Słuczy). Wchodzi w skład Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej. (1), Makroregion stanowiący niższą, północną część Beskidów Wschodnich (Zewnętrzne Karpaty Wschodnie). Leżą na obszarze Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii. (1), Makroregion w południowo-wschodniej Polsce, w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Razem z Pogórzem Zachodniobeskidzkim tworzy Pogórze Karpackie. (1), Megaregion fizycznogeograficzny Europy Środkowej. Obejmuje górskie i podgórskie struktury fałdowe powstałe w orogenezie alpejskiej, leżące na wschód od Alp i na północ od Półwyspu Bałkańskiego. (1), Mezoregion fizycznogeograficzny, w zachodniej części Podkarpacia Wschodniego, na Płaskowyżu Sańsko-Dniestrzańskim. Leży na obszarze wododziałowym pomiędzy dorzeczem Wisły i Dniestru. (1), Monument T.G. Shevchenko (1), Na terenie Polski znajduje się tylko mały fragment regionu, położonego głównie na Ukrainie, zbudowanego z margli kredowych. Pozbawiony jest lessów. W części pn. dominują krajobrazy teras nadzalewowych doliny Rzeczycy, a w części pd. krajobraz (1), Nextbike (1), Obelisk ze wskazaniem współrzędnych geograficznych źródła Sanu Обеліск з зазначенням географічних координат джерела Сяну (1), Please note that this ATM dispences only 200UAH per transaction with foreign cards. (2), Podprowincja fizycznogeograficzna na terenie Ukrainy oraz częściowo Polski i Rumunii, stanowiąca przedgórze Karpat Wschodnich. (1), Podprowincja fizycznogeograficzna w Czechach, Polsce i na Ukrainie. Podkarpacie Północne rozciąga się między Karpatami Zachodnimi na południu a Wyżyną Małopolską na północy. (1), Pozaalpejska Europa Środkowa leży między pasmem młodych gór fałdowych orogenezy alpejskiej na południu a starymi kaledońskimi masywami Fennoskandii i Wysp Brytyjskich na północy. (1), Położne między dolinami Sanu (na zach.) i Stryja (na wsch.), częściowo na terenie Ukrainy. Wzdłuż głównych cieków krajobraz zalewowych den dolin, natomiast we wnętrzu regionu krajobraz pogórzy. Na Sanie zlokalizowano duży zbiornik zaporowy S (1), Prowincja fizycznogeograficzna Pozaalpejskiej Europy Środkowej, obszar wyżynny w południowej i południowo-wschodniej Polsce. Obejmuje Wyżynę Śląsko-Krakowską, Wyżynę Małopolską i Wyżynę Lubelsko-Lwowską. (1), Prowincja fizycznogeograficzna w Europie Wschodniej, w zachodniej części Niżu Wschodnioeuropejskiego. Leży głównie na Ukrainie; na terenie Polski leży jej zachodni skrawek. (1), Przejscie Zatylna (1), Przekop pod Cholovskiego (1), Przekop pod ul. Zeleznicką (1), Radca Sądu Wyższego (1), Radca dworu, dyrektor lasów (1), Region od zach. i pn. ograniczony doliną Sanu, a od wsch. doliną Wiaru. Przecięty granicą z Ukrainą. Zbudowany z piaskowców, mułowców i iłowców kredowych i peleogeńskich. We wnętrzu regionu dominują krajobrazy pogórskie, przekraczające wys (1), Region przecięty granica z Ukrainą, zbudowany głównie z lessów złożonych na skałach kredowych na pd. zapleczu strefy marginalnej zlodowacenia odry. Przecięty dwiema rozległymi dolinami: Bugu i Huczwy wraz z dopływami (m.in., Sieniochą), z kra (1), Region przecięty granicą z Ukrainą, zajęty głównie przez pokrywy lessowe zakumulowane na skałach kredowych. Przez centrum regionu południkowo przepływa Huczwa, wzdłuż której występują krajobrazy zalewowych den dolin, a na zach. od niej rów (1), Rozciągające się od okolic Bełżca i Narola na zach. po Lwów na Ukrainie na wsch. Zbudowane jest z wapieni kredowych i utworów mioceńskich. W części polskiej jest zdominowane przez krajobraz zwartych masywów węglanowych ze skałkami. Najwyższ (2), Rozległy mezoregion, rozciągający się od rejony ujścia Sanu do Wisły prawie aż do granicy z Ukrainą w rejonie Lubaczowa, z bardzo licznymi ciekami odwadniającymi ją kratowo, ciekami głównymi na zach. i ich dopływami płynącymi na pd. Do tyc (1), Rozległy region przecięty granicą z Ukrainą, położony pomiędzy Tanwią na pn. a Sanem na pd. Zbudowany z iłów mioceńskich na których zalegają gliny i piaski czwartorzędowe przykryte lessem. Dominują równinne krajobrazy peryglacjalne a w cz (2), Sunny Bunny Club — це: сучасні танці (ритміка від 2,5 р.), підготовка до школи, міні-садок (9-13,14-18), комплексний курс раннього розвитку, English baby club (від 3 р.), арт-студія. (1), T 1 (1), Umowne źródło Sanu / узгоджений витік Сяну (1), Von der Niddaquelle bis zur Mündung in den Main (1), Warszawa — Lublin — Lvov (1), Wieś nieistniejąca. (3), Wyżyna w południowo-zachodniej części Ukrainy, na granicy z Polską. Na wschodzie graniczy z Wyżyną Naddnieprzańską. Wysokość do 471 m (Gołogóry). (1), Wyżynna podprowincja fizycznogeograficzna w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie, stanowiąca najdalej na wschód wysuniętą część Wyżyn Polskich. Położona jest na wschód od Wisły, głównie na terenie województwa lubelskiego. (1), XVIII ст. (1), Zachodnia część zewnętrznego łuku Karpat fliszowych, położona na terenie Polski, Słowacji, Czech i Austrii. Najwyższym szczytem jest Babia Góra (1725 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim. (1), Zajmuje zasadniczą część doliny Sanu od Przemyśla do ujścia do Wisły o długości około 130 km. Dominują w niej krajobrazy zalewowych den dolin, a miejscami – szczególnie na odcinku między ujściami prawobrzeżnych dopływów: Lubaczówki i (2), https://ain.ua/2017/06/24/innovation-district-it-park (1), https://www.alcogurt.com (1), iStudio — единственная в Украине сеть монобрендовых магазинов уровня Apple Premium Reseller. (2), kodak експрес (1), loft , classic, modern (1), new name (1), office@ubc.lviv.ua (1), outcrop of lower menilite rocks (1), tvoemisto.tv/news/yak_pereymenovuvaly_lviv_3_tsikavi_istorii_68228.html (1), zakonnik (1), «Книгодар» є офіційним представником видавництв: «Картографія», «Талант», «Пегас», «Ірис», і «Манго». (1), Єдина хата прикріплена до адреси вул. Нова (1), Іграшки, посуд. (1), Інтернет сервіс - провайдер „Візор – Гал” Центр обслуговування мережі „ArsLAN” (1), Інтернет-магазин опалення та водопостачання. (1), Інформаційна таблиця щодо геології Карпат на довколишній території встановлена проектом "Геокарпати" (1), Інформаційний центр. (1), Ініціювали відновлення викладачі та студенти Інституту інженерної механіки та транспорту університету, а архітектурно-планувальне вирішення її відновлення розробив заступник директора Інституту архітектури Ярослав Ракочий. (1), Існуюча церква 1627 року була перенесена з села Угнів і зібрана на новому місці у 1867 році. Пам'ятка архітектури. (1), Історична будівля санаторію 1930-х років. Перебудована і надбудована за сучасності (1), Історичний опис монастиря і городища міста Пліснесько з фотографіями і картами. (1), Італійська хімчиска (1), АЛМАКС Компанія виробник ортопедичних матраців, продаж матеріалів та комплектуючих для меблів. (1), Абонентські відділи Франківського, Личаківського, Залізничного РЕМів (1), Авто з США та Європи. (1), Автобусна станція "Залізнична" розташована неподалік Залізничного парку. Тут щоденно курсує десятки автобусів та маршрутних таксі. (1), Автобусні перевезення (1), Авторські твори мистецтва. Виготовлення рам. (1), Адамівка-Завидче (1), Акваріуми під замовлення, оформлення та обслуговування акваріумів,більше 100 видів екзотичних риб, папуги, шиншили, хом'яки, черепахи, скати, крокодили, ігуани, ставкове обладнання, клітки, фонтани, корм. (1), Аксесуари, взуття, одяг. The Outlet. Нове взуття провідних фірм Європи. (1), Алтайський критий вузькоколійний вагон (1), Аналіз ДНК, діагностика, тест (1), Англійська мова „Fun day“, Танцювальна студія „Колорит“, Мистецький гурток „Палітра“. (1), Антикафе - працюємє за системою все включено. Ви платите тільки за час перебування, а кава, чай, солодощі, офісна техніка, кікер, настільні ігри, ігрові приставки, wi-fi - безкоштовні! (1), Асортимент: люки, дощоприймачі, ком. обладнання, залізобетон. і п/е вироби, труби, лавки, урни, санки, пічне литво, устаткування для парковки, інші товари, склопруток, жировловлювачі, штучні камені. (1), Ательє одягу. (1), Аутсорсингова ІТ Компанія (1), Барабанна школа-студія SFive Drums (1), Барилів-(Синьків-Стремільче) (1), Батиїв-Кустин (1), Безпека, ключі, двері, сейфи, замки. (1), Бензокоси, генератори, дрелі, болгарки, перфоратори, запчастини та багато іншого (1), Бережани — Нараїв — Брюховичі (1), Бережіть рідну природу (1), Болгарки, перфоратори, дрилі, фени (1), Бориня — Верхнє Висоцьке — Матків (1), Борислав - Дрогобич (1), Броди - Тернопіль (1), Броди — Червоноград (1), Броди-Бовдури (1), Броди-Лагодів (1), Броди-Сморжів (1), Броди-Соколівка (1), Бродівський районний Народний дім (1), Броньовані двері. (1), Брюховичі, вул. Івасюка, 45 (1), Брюховичі, вул. В. Івасюка, 19 (1), Брюховичі, вул. В. Івасюка, 1б (1), Брюховичі, вул. В. Івасюка, 32 (1), Брюховичі, вул. В. Івасюка, 4 (1), Брюховичі, вул. В. Івасюка, 45 (1), Брюховичі, вул. В. Івасюка, 6 (1), Брюховичі, вул. В. Івасюка, 69 (1), Брюховичі, вул. Курортна (вул. Львівська, 23) (1), Брюховичі, вул. Курортна (перехрестя з вул. Лікарська) (1), Брюховичі, вул. Курортна (перехрестя з вул. Незалежності України) (1), Брюховичі, вул. Курортна (перехрестя з вул. Пляжна) (1), Брюховичі, вул. Курортна, 10 (1), Брюховичі, вул. Курортна, 20 (1), Брюховичі, вул. Львівська (3), Брюховичі, вул. Львівська, 20 (1), Брюховичі, вул. Львівська, 21 (1), Брюховичі, вул. Львівська, 83 (1), Брюховичі, вул. Львівська, 90 (1), Брюховичі, вул. Львівська, перехрестя з вул. Весняною (2), Брюховичі, вул. Львівська, перехрестя з вул. Ясна (1), Брюховичі, вул. Незалежності України (вул. В. Івасюка, 1) (1), Брюховичі, вул. Незалежності України (перехрестя з вул. Курортна) (1), Брюховичі, вул. Незалежності України, 1 (1), Брюховичі, вул. Незалежності України, 11 (1), Брюховичі, вул. Незалежності України, 14 (1), Брюховичі, вул. Незалежності України, 27 (1), Брюховичі, вул. Незалежності України, 40 (1), Брюховичі, вул. Незалежності України, 45 (1), Брюховичі, вул. Незалежності України, 56 (1), Брюховичі, вул. Незалежності України, навпроти №1 (1), Брюховичі, вул. Незалежності України, навпроти №11 (1), Брюховичі, вул. Незалежності України, навпроти №56 (1), Брюховичі, вул. Під Осовою, 2 (2), Брюховичі, вул. Смолиста (перехрестя з вул. Соснова) (1), Брюховичі, вул. Січових Стрільців (2), Будинок у Львові, де Антонич мешкав із 1928 до 1937 р. (1), Будівельна компанія (1), Будівля — пам’ятка архітектури національного значення (XIV ст.), ранній Золочівський замок, Арсенал. (1), Буськ-Вузлове (1), Бутік краси та здоров'я (1), Біжутерія та аксесуари. (1), Біжутерія і аксесуари. (1), Білявці — (Броди — Сморжів) (1), Бірки, вул. Незалежності України, (перетин з вул. Ярослава Мудрого) (2), Бірки, вул. Незалежності України, перетин з вул. Богдана Хмельницького (2), Бірки, вул. Незалежності України, перетин з вул. Сагайдачного (2), В аварійному стані (2), В магазині Садово Паркової Техніки по найнижчих цінах у Львові представлені інструменти провідних виробників техніки для домшніх та професійних потреб. Ми є офіційними диллерами: Husqvarna, Stihl, Viking, та ін. Також в нас Ви знайдете всі необхідні запч (1), В минулому хороший кінотеатр, деколи показують якісь фільми. Останнім часом його орендують гастролюючі ринки, на яких продають одяг. Для жителів міста - "Знов приїхали цигани з гуманітаркою" (1), В стилі пізнього бароко за проектом архітекторів А. Кастеллі та А. Каппоні. Ротонда, гранчата за поземним планом, крита куполом з архітектурним ліхтариком. Вівтарна стіна має вбудовані сходи нагору. Вівтар мав архітектурну форму. Одна з найкращих ротонд д (1), В цьому будинку жили Ярослава та Ізидор Волосянські, які під час Другої світової війни, ризикуючи своїм життям, врятували 39 євреїв (1), Вам не потрібно ходити у вело магазин, витрачати час на пошук необхідних запчастин. Обширний асортимент товарів для велосипеда всесвітньовідомих брендів. Наш девіз - "Той, хто хоч раз, став нашим клієнтом обов’язково повернеться до нас ще не один раз" (2), Вас вітає Золочівщина, земля Маркіяна Шашкевича (1), Велика Тур’я-границя Львівської обл. (в сторону с.Зарічного) (1), Великі Грибовичі, АЗС (2), Великі Грибовичі, Дублянська (2), Великі Грибовичі, Садова (1), Великі Грибовичі, вул. Садова (3), Велин — Вовковатиця (1), Веломайстерня Марка (вхiд з вул.Каменярiв) (1), Велосвітлофор (1), Велосипеди, мототехніка, мото-вело запчастини (1), Велосипеди. Вживані та нові (1), Весільний салон. (1), Ветеринарні препарати, корми і кормові добавки для домашніх та свійських тварин, хірургічні інструменти та матеріали. (1), Взуття за доступними цінами. (1), Виготовлення та монтаж, дизайн камінів, топки та комплектуючі. (1), Вилла Калина (1), Винники, вул. І. Франка 74а (1), Винники, вул. І. Франка 81 (1), Винники, вул. І. Франка, 110 (1), Винники, вул. І. Франка, 115а (1), Винники, вул. І. Франка, навпроти №14 (1), Винники, вул. Івасюка, (навпроти 31) (1), Винники, вул. Івасюка, 19 (1), Винники, вул. Івасюка, 31 (1), Винники, вул. Івасюка, 8 (2), Винники, вул. Академіка А. Сахарова, 1 (1), Винники, вул. Академіка А. Сахарова, Галицька 65 (1), Винники, вул. Винна Гора, 10 (1), Винники, вул. Галицька (навпроти №21) (1), Винники, вул. Галицька, 1 (1), Винники, вул. Галицька, 109 (1), Винники, вул. Галицька, 111 (1), Винники, вул. Галицька, 12 (1), Винники, вул. Галицька, 21 (1), Винники, вул. Галицька, 42 (1), Винники, вул. Галицька, 57в (1), Винники, вул. Галицька, 76 (1), Винники, вул. Галицька, 95а (1), Винники, вул. Забава, 1а (1), Винники, вул. Забава, 21 (1), Винники, вул. Забава, 46 (1), Винники, вул. Забава, 70 (1), Винники, вул. Забава, 71 (1), Винники, вул. Забава, 73 (1), Винники, вул. Забава, 8а (1), Винники, вул. Забава, 98 (1), Винники, вул. Кільцева (1), Винники, вул. Личаківська (перехрестя з вул. Б. Хмельницького) (2), Винники, вул. Т. Шевченка (перехрестя з вул. Галицька) (1), Винники, вул.Стуса, 2 (1), Винники-Чишки (1), Виробництво за індивідуальними замовленнями дерев'яних дверей, сходів, меблів, настінних панелей. (1), Виробництво крісел Адірондак, садових меблів , декор та приспособи для кухні. (1), Виробництво металодахівки, профнастилу та їхня повна комплектація. (1), Виробництво та гуртовий продаж сантехніки. (1), Висотою понад 15 метрів Кикошів Камінь умовно можна поділити на два «поверхи» – перший з них є легко доступний, на нього ведуть стежки збирачів ягід, зате на другий вилізти вже не так легко. (1), Висоцка культура (1), Висоцьке-Гаї (1), Вичавимо сік з вашої сировини. Все просто, ви привозите свої фрукти та овочі, а забираєте готовий сік. Видача тари для соку під завдаток. Вичавлення винограду! Працюємо зі всіма фруктами та овочами без твердих кісточок. (1), Ворота на Завод "Хімсільмаш" (1), Все для активного відпочинку (1), Все для даху. (1), Все для дому та ремонту. (1), Все для дому. (1), Все для манікюру (1), Все для рукоділля. (1), Все для танцю. (1), Встановлена у 1932 році (1), Всі види стоматологічних послуг (1), Вузлове-Дмитрів (1), Вчительський будинок (1), Від дерева лишився стовбур. (1), Відділення № 1: вул. Василя Стуса, (1), Відділення № 1: пл. Степана Бандери, 6 (1), Відділення №1 (1), Відділення №1, вул. Набережна, 1 (1), Відділення №10 (до 30 кг): вул. Левицького, 7 (1), Відділення №11 (до 30 кг): вул. Городоцька, 120 (1), Відділення №12 (до 30 кг): вул. Сяйво, 13 (р-н Левандівка) (1), Відділення №13 (до 30 кг на одне місце): вул. Ставова, 7в (1), Відділення №14 (до 30 кг): вул. Словацького, 5 (1), Відділення №15 (до 30 кг): вул. Героїв УПА, 6 (1), Відділення №16 (до 30 кг): просп. Червоної Калини, 76 (1), Відділення №17 (до 30 кг на одне місце): вул. Шевченка, 323 (1), Відділення №18 (до 30 кг) : вул. Наукова, 12а (1), Відділення №1: вул. Ів. Мазепи (1), Відділення №1: вул. Івана Мазепи, 21г (1), Відділення №1: вул. Івана Франка, 14а (1), Відділення №1: вул. Івана Франка, 19 (1), Відділення №1: вул. Архангельського, 7 (1), Відділення №1: вул. Б. Хмельницького, 65 (1), Відділення №1: вул. Валова, 12 (1), Відділення №1: вул. Вокзальна, 7 (1), Відділення №1: вул. Галицька, 11 (1), Відділення №1: вул. Галицька, 29а (1), Відділення №1: вул. Галицька, 56 (1), Відділення №1: вул. Городоцька, 355/6 (1), Відділення №1: вул. Горішня Брама, 183 (1), Відділення №1: вул. Грушевського, 11а (1), Відділення №1: вул. Грушевського, 1а (1), Відділення №1: вул. Грушевського, 3 (1), Відділення №1: вул. Грушевського, 3а (2), Відділення №1: вул. Дрогобицька, 35а (1), Відділення №1: вул. Дружби, 212 (1), Відділення №1: вул. Жовківська, 4а (1), Відділення №1: вул. Зарічна, 9 (1), Відділення №1: вул. Київська, 23б (1), Відділення №1: вул. Клинівка, 2а/1 (1), Відділення №1: вул. Княжа, 4г (1), Відділення №1: вул. Коваліва, 4 (1), Відділення №1: вул. Львівська, 20 (1), Відділення №1: вул. Львівська, 23 (1), Відділення №1: вул. Львівська, 55 (1), Відділення №1: вул. Львівська, 64 (1), Відділення №1: вул. Львівська, 76 (1), Відділення №1: вул. Міцкевича, 9 (1), Відділення №1: вул. Незалежності, 1 (1), Відділення №1: вул. Незалежності, 22 (1), Відділення №1: вул. Озерна, 1 (1), Відділення №1: вул. Паркова, 16 (1), Відділення №1: вул. Привокзальна, 53б (1), Відділення №1: вул. Слюсарська, 1 (1), Відділення №1: вул. Стуса, 77б (1), Відділення №1: вул. Сухомлинського, 10 (1), Відділення №1: вул. Січових Стрільців, 12 (1), Відділення №1: вул. Тараса Дороша , 20а (1), Відділення №1: вул. Тернопільська, 7а (1), Відділення №1: вул. Тичини, 2а (1), Відділення №1: вул. Транзитна, 19 (1), Відділення №1: вул. Хирівська, 133 (1), Відділення №1: вул. Центральна, 22 (1), Відділення №1: вул. Центральна, 24а (1), Відділення №1: вул. Шевченка, 133 (1), Відділення №1: вул. Шевченка, 3а (1), Відділення №1: вул. Шептицького, 19а (1), Відділення №1: вул. Юності, 6б (1), Відділення №1: пл. Авіації, 24/11 (1), Відділення №1: пл. Перемоги, 20 (1), Відділення №1: пл. Шухевича, 8 (1), Відділення №1: площа Ринок, 22 (1), Відділення №1: пров. Шевченка, 13 (1), Відділення №2 (до 15 кг) Міні-відділення: вул. Суховоля, 54а ТЦ"Фуршет") (1), Відділення №2 (до 30 кг на одне місце): вул. Шевченка, 5 (1), Відділення №2 (до 30 кг), вул. 50-річчя УПА, 1 (1), Відділення №2 (до 30 кг): вул. Богдана Хмельницького, 24а (1), Відділення №2 (до 30 кг): вул. Бориславська, 2 (1), Відділення №2 (до 30 кг): вул. Грушевського, 9 (1), Відділення №2 (до 30 кг): вул. Коссака, 6/58 (1), Відділення №2 (до 30кг): пл. Ринок, 30/10 (1), Відділення №20 (до 30 кг на одне місце): вул. Медової Печери, 7 (1), Відділення №22 (до 30 кг на одне місце): вул. Городоцька, 174 (1), Відділення №23 ( до 30 кг ): вул. Симона Петлюри, 2 (1), Відділення №24 (до 15 кг) Міні-відділення: вул. Зелена, 147 (маг."Арсен") (1), Відділення №25 (до 15 кг) Міні-відділення: вул. Патона, 37 (маг."Арсен") (1), Відділення №26 (до 15 кг) Міні-відділення: вул. Богдана Хмельницького, 176 (маг."Фуршет") (1), Відділення №27 (до 30 кг): вул. Низинна, 2 (р-н Левандівка) (1), Відділення №28 (до 15 кг), Міні-відділення: вул. Княгині Ольга, 120 (маг."Арсен") (1), Відділення №29 (до 30 кг): вул. Авраама Лінкольна, 57 (1), Відділення №2: вул. Пластова, 7 (1), Відділення №3 (до 30 кг): вул. М. Грушевського, 42 (1), Відділення №3 (до 30 кг): вул. Поштова, 5 (1), Відділення №3 (до 30 кг): вул. Степана Бандери, 18 (1), Відділення №30 (до 30 кг): вул. Литвиненка, 8 (1), Відділення №31 (до 30 кг): вул. Тершаківців, 1 (1), Відділення №36 (до 30 кг) Міні-відділення: просп. Червоної Калини, 62а (ТЦ "ІНТЕР СІТІ") (1), Відділення №37 (до 15 кг) Міні-відділення: вул. Щирецька, 36 (ринок "Південний") (1), Відділення №38 (до 30 кг): вул. Зелена, 89 (1), Відділення №39 (до 30 кг на одне місце): вул. Володимира Великого, 1 (1), Відділення №3: вул. Угорська, 22 (заїзд із вул. Луганської) (1), Відділення №4 (до 10 кг), Міні-відділення: вул. Підзамче, 16 (1), Відділення №4 (до 30 кг): вул. Самбірська, 86 (1), Відділення №40 (до 30 кг): вул. Личаківська, 139 (1), Відділення №41 (до 30 кг) Міні-відділення: вул. Газова, 34а (1), Відділення №42 (до 15 кг) Міні-відділення: просп. В'ячеслава Чорновола, 67г (ТЦ"Інтерсіті") (1), Відділення №43 (до 30 кг на одне місце): вул. Кульпарківська, 131 (1), Відділення №4: вул. Кульпарківська, 93а (1), Відділення №5 (до 30 кг): вул. Данилишина, 2 (1), Відділення №53 (до 30 кг на одне місце): вул. Богдана Хмельницького, 29 (1), Відділення №54 (до 30 кг): вул. Русових, 2 (1), Відділення №55 (до 15 кг) Міні-відділення: вул. Тадеуша Костюшко, 24(маг."Brain") (1), Відділення №58 (до 15 кг) Міні-відділення: вул. Володимира Великого, 58 (маг."Ашан") (1), Відділення №6 (до 30 кг): вул. Сихівська, 8 (1), Відділення №60 (до 30 кг),Міні-відділення: вул. Б.Хмельницького,72 (1), Відділення №61 (до 30 кг): вул. Шевченка, 80б (1), Відділення №64 (до 30 кг на одне місце): вул. Свєнціцького, 5 (1), Відділення №65 (до 30 кг на одне місце): вул. Наукова, 96б (1), Відділення №66 (до 30 кг), вул. Городоцька,131 (1), Відділення №67 (до 30 кг): вул. Городоцька, 219б (1), Відділення №68 (до 30 кг на одне місце): вул. Миколайчука, 8 (1), Відділення №69 (до 30 кг на одне місце): вул. Юрія Липи, 18 (1), Відділення №7 (до 30 кг): вул. Личаківська, 8 (1), Відділення №70 (до 30 кг): вул. Шевченка, 108 (1), Відділення №71 (до 30 кг на одне місце): вул. Горбачевського, 8 (1), Відділення №72 (до 30 кг на одне місце): вул. Княгині Ольги, 100 д (1), Відділення №8 (до 30 кг): вул. Грінченка, 2а (1), Відділення №9 (до 30 кг на одне місце): вул. Кульпарківська, 142 (1), Відділення: Майдан Незалежності, 7 (1), Відділення: вул. Лесі Українки, 55 (2), Відділення: вул. Львівська, 8 (1), Відділення: вул. Привокзальна, 20 (1), Відділення: вул. Яворницького,8 (1), Відділення: пл. Січових Стрільців, 82 (1), Відділення: площа Ринок, 13/2 (1), Відкритий шеф кухарем з Лівану, Таук пропонує спробувати справжні Ліванські кебаби, смачні роли у лаваші та неперевершений домашній хуммус. (1), Відновлено у 2018 р. (1), Відпочинок у лісовій віллі. Затишні номери, смачні частування, щаслива відпустка. (1), Візаж (1), Вікна металопластикові енергозберігаючі energeto (1), Вікна, двері, ролети. (1), Вікна, двері. (1), Вілла, 1920-і - 1930-і рр. (1), Галантарея, гаманці, валізи. (1), Гаі Дітковецькі — (Броди — Тернопіль) (1), Гаі Смоленські ( Киів — Чоп) (1), Гаї 81153, Городиславичі 81109, Журавники 81166, Миколаїв 81152, Підберізці 81146, Підсоснів 81187, Тарасівка 81143, Чорнушовичі 81143 (1), Гаї Дітковецькі — Соколівка (1), Глушин-(Київ-Чоп) (1), Голосківський цвинтар (1), Горбалі — Підгір'я (1), Городоцький хлібокомбінат. (1), Готельний комплекс (1), Гримайлівка — Комарівка — Лешнів (1), Грузинська кухня. (1), Грушів — Немирів (1), Гряда-Незнанів (1), Гуртова та роздрібна торгівля концтоварами, офісним приладдям, бухгалтерськими бланками. (1), Гуртова торгівля кормами та комбікормами для тваринництва та рибницва (1), Гуртові ціни алкоголь (14), Гуртові ціни, алкоголь (1), Гуртові ціни. (1), Гуртівня дверей. (1), Гуртівня канцтоварів. Гуртовий та роздрібний продаж, доставка канцтоварів, офісного приладдя. (1), Гуртівня рослин (1), Гусенична, броньована, плаваюча, аеротранспортабельна, десантується парашутним, парашутно-реактивним та посадочним способами з літаків військово-транспортної авіації (1), Давидів-Товщів-Бібрка (1), Дамба 1912 року (1), Двері, вікна, ковка (1), Двовісний вагон (6), Джерело з великим вмістом заліза. N49 14.4109 E022 59.4697 (1), Джерело типу "Нафтуся"/"Боржомі" GPS 49.240175,22.987537 (1), Дизайн студія меблів (1), Дизайн-салон - фабрика дверей (1), Дизайн-студія - салон меблів (1), Дирекція інституту деревооброблювальних технологій і дизайну (1), Дитячий одяг. (1), Дитячий розвиваючий центр. (1), Донедавна це місце було суцільним болотом. Та вже з десяток літ тут розташований красивий парк з місцем відпочинку. Є альтанки, магазин . Неподалік розташований старовинний храм. (1), Дрогобич - Довголука (1), Дубина-Тріщуки (1), Дуже крива поверхня тротуару (a curved surface pavement) (2), Еклери, торти, шу, мусові десерти, усі види солодощів. (1), Екопляшки, екопосуд. (1), Електрика. Альтернативна енергетика (1), Електричне обладнання, вимикачі, розетки, кабель, провід, освітлювальна техніка. (1), Електричний трироторний снігоочисник (1), Електрокабель, аксесуари (1), Електроінструмент для професіоналів. Запчастини. Гарантія. Сервіс (1), Епідемії холери в Мокротині були 1831, 1866 і 1915 роках. Поховано разом понад 180 людей. (1), Жарків-голубиця (1), Житловий комплекс бізнес-класу. (1), Житлово-будівельний кооператив „На Роксоляни, 51“ (1), Жіночий одяг. (3), З вмістом гліцерину, типу "Нафтуся", мінералізація 0.577 г/л (1), З вмістом заліза, типу "Залізиста", мінералізація 0.169 г/л, вміст заліза Fe2+ до 0.0289 г/л (1), З південого боку костелу — колона з «фігурою» Богородиці. Статуя виготовлена у 1719 р. з міді та визолочена (визолотив — майстер Х. Шоберт). Кошти для виготовлення колони надав, головно, Станіслав Лєдуховський; також, зокрема, Яблоновський Ян Станіслав (1), ЗТП-? (1), Загірці — Підгірці (1), Закинута (2), Закинута будувля (1), Закинутий (1), Закинутий дім (3), Зал 36*18 метрів Розрахований для мініфутболу, волейболу, великого тенісу. (1), Залізнична алея розташована неподалік залізничної станції Мостиська. Тут ростуть різноманітні дерева та чагарники. Є зона відпочинку. Неподалік знаходиться продуктовий магазин. Railway alley located near the railway station Mostyska. (1), Запчастини всіх видів Львівського мотозаводу та інших виробників.. (1), Запчастини для японських та корейських авто (1), Запчастини до газових плит. Ремонт змішувачів (1), Запчастини. (1), Засоби кріплення, електротовари, ручний інструмент, господарські товари. (1), Затишна кав'ярня, де можна сховатись від метушні площі Ринок. Великий вибір кави та напоїв. В приміщенні кав'ярні представлена продукція локальних дизайнерів та виробників (1), Захворювання, що передаються статевим шляхом. (1), Західна Електроенергетична Система. Львівські магістральні електричні мережі (1), Збереглись вали та курганний могильник одного з найбільших на теренах України давньослов'янського та давньоруського поселення. (1), Збиранка, центр (1), Зборів - Поморяни (1), Знижки на ремонт від 12% Львів Ремонт кавоварок, кавомашин, кавомолок Оренда кавоварок, кавомашин, вендінгових апаратів (1), Зоотовари для акваріума, собак, котів, гризунів, птахів, сухий корм, клітки, акваріуми, шкіргалантерея, зообіжутерія, нашийники, від бліх та кліщів, догляд за шерстю, вологий корм, ветеринарні препарати, вітаміни та добавки, поїлки, іграшки…. (1), Кабель. Світло. Електрика (1), Кавалерійські касарні (3), Кальян-бар (1), Канцтовари , книжки . (1), Капличка Матері Божої була побудована в 90-х роках. (1), Кафе-бар. (1), Київ — Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) + Під'їзди:до м. Житомир, до м. Новоград-Волинський, до м. Львів, до м. Рівне (1), Клей, … (1), Клінінгова компанія (1), Княжа доба (2), Ков'ярі-Милятичі (1), Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква + Під'їзд до м. Володимир-Волинський + Об'їзд м. Володимир-Волинський (1), Ковпин — Ставок — Пониквиця (1), Колготи та білизна. (1), Коледж готує спеціалістів з 8-ми спеціалізацій: фортепіано, струнні, духові та народні інструменти, хорове диригування, спів, теорія музики, музичне мистецтво естради. (1), Колишня школа (1), Колишній кінотеатр (1), Комарівка-Антося (1), Комп'ютерне дослідженя щелепно-лицевої області. Обстеження для діагностики і планування лікування стоматологам, ЛОРам. (1), Компанія "S-Line" - спеціалізована мережа №1 у Львові, 2004 +380680681111 Діяльність: Підбір, продаж та встановлення автозапчастин. Спеціалізація: автомобілі японського і корейського виробництва: Toyota, Lexus, Nissan, Infiniti, Honda, Acura, Suba (1), Комісійний магазин елітного одягу. (1), Контрольно-пропускний пункт «Смільниця» — Старий Самбір (1), Конюшків — Берлин (1), Королівка-Лешнів (1), Корпуси келій — дво- та триповерхові, коридорної системи з одно- та двобічним розташуванням келій. Частина коридорів має циліндричні, друга частина — хрещаті склепіння. Зовнішні фасади келій — суворі, пласкі, бідні декором, завершені карнизом. Мури підсил (1), Костел св. Марії Магдалини, 1609-1612 рр. 1758 р., охоронний № 345, пам'ятка архітектури, охороняється державою. (1), Ксерокс, фотодрук, фото на документи. (1), Куплю двигуни, редуктори, моторедуктори, вібратори, вакуумні насоси, пускачі (1), Купу років парк був Студентським, а тепер телепні з міської ради його офіційно назвали ім. І. Франка. А напроти ситуація навпаки. (1), Купу років парк був імені Івана Франка, а тепер телепні з міської ради його офіційно назвали Студентським. А напроти ситуація навпаки. (1), Куровичі — Рогатин (1), Кути — Бордуляки (1), Кухні, спальні, шафи-купе, накладки на броньовані двері (1), Кількіссть контейнерів -1; змішані -1. (1), Кількість контейнерів - 10; змішані -6; пластик -2; скло - 1; макулатура -1. (1), Кількість контейнерів - 1; змішані - 1. (4), Кількість контейнерів - 1; змішані -1. (3), Кількість контейнерів - 2; змішані - 2. (2), Кількість контейнерів - 2; змішані - 1; пластик - 1. (1), Кількість контейнерів - 3 змішані - 2; пластик - 1. (1), Кількість контейнерів - 3; змішані - 2; пластик - 1. (2), Кількість контейнерів - 3; змішані - 3. (2), Кількість контейнерів - 3; змішані -2; пластик -1. (1), Кількість контейнерів - 3; змішані -2; пластик-1. (1), Кількість контейнерів - 3; змішані -3. (1), Кількість контейнерів - 4; змішаних - 2; скло - 1; макулатура -1. (1), Кількість контейнерів - 4; змішаних - 3; пластик -1. (1), Кількість контейнерів - 4; змішані - 3; пластик - 1. (3), Кількість контейнерів - 4; змішані - 3; пластик -1. (2), Кількість контейнерів - 4; змішані - 4. (2), Кількість контейнерів - 4; змішані -3; пластик -1. (1), Кількість контейнерів - 4; змішані відходи - 3; пластик - 1. (1), Кількість контейнерів - 5; змішані - 2; пластик - 1; скло - 1; макулатура - 1. (1), Кількість контейнерів - 5; змішані - 4; пластик - 1. (1), Кількість контейнерів - 5; змішані -3; пластик -2. (1), Кількість контейнерів - 5; змішані 3; пластик - 1; макулатура - 1. (1), Кількість контейнерів - 6; змішані - 3; пластик - 1; скло - 1; макулатура - 1. (2), Кількість контейнерів - 6; змішані- 3; пластик - 1; скло - 1; макулатура - 1. (1), Кількість контейнерів - 7; змішані - 3; пластик - 2; скло -1; макулатура -1. (1), Кількість контейнерів - 7; змішані - 4; пластик - 1; скло - 1; макулатура - 1. (1), Кількість контейнерів - 7; змішані - 4; пластик - 1; скло - 1; макулатура - 1. (1), Кількість контейнерів - 7; змішані - 5; пластик - 2. (1), Кількість контейнерів - 7; змішані -5; пластик -2. (1), Кількість контейнерів - 8; змішані - 4; плаастик - 1 скло -1; макулатура - 1. (1), Кількість контейнерів - 8; змішані - 4; пластик - 2; склао - 1; макулатура- 1. (1), Кількість контейнерів - 8; змішані - 6; пластик - 2. (1), Кількість контейнерів - 9 змішані - 6; пластик - 1; скло - 1; макулатура - 1. (1), Кількість контейнерів -10; змішані -6; пластик -2; скло -1; макулатура -1. (1), Кількість контейнерів -11; Змішані -7; пластик -4. (1), Кількість контейнерів -11; змішані -6; пластик -5. (1), Кількість контейнерів -1; змішані - 1 (1), Кількість контейнерів -1; змішані -1. (5), Кількість контейнерів -2; змішані -1; пластик -1. (3), Кількість контейнерів -2; змішані -2. (4), Кількість контейнерів -3; змішані -2; пластик -1. (9), Кількість контейнерів -3; змішані -2; платик -1. (1), Кількість контейнерів -3; змішані -3. (2), Кількість контейнерів -4; змішані -2; пластик -2. (4), Кількість контейнерів -4; змішані -3; пластик -1. (3), Кількість контейнерів -4; змішані -3; платик -1. (1), Кількість контейнерів -4; змішані -3; рластик - 1. (1), Кількість контейнерів -5; змішані - 4; пластик-1. (1), Кількість контейнерів -5; змішані -2; пластик -1; скло -1; макулатура -1. (1), Кількість контейнерів -5; змішані -3; пластик 2. (1), Кількість контейнерів -6; змішані -3; пластик -1; скло -1; макулатура -1. (2), Кількість контейнерів -6; змішані -3; пластик -2; скло -1. (1), Кількість контейнерів -6; змішані -3; пластик -3. (1), Кількість контейнерів -6; змішані -5; пластик -1. (1), Кількість контейнерів 3; змішані - 2; пластик - 1. (2), Кількість контейнерів- 4; змішані - 2; пластик - 1; макулатура - 1. (1), Кількість контейнеірв - 1; змішані -1. (1), Кількість контенерів - 1; змішані -1. (1), Кількість контенерів -4; змішані -3; пластик -1. (1), Кількіть контейнерів 3; змішані - 2; пластик - 1. (1), Кільцева дорога, ТЦ Три слони (1), Кільцева дорога, навпроти ТЦ Три слони (2), ЛВТС «Сколе» філії Магістральні Нафтопроводи «Дружба» (1), Лаки, фарби, декор, системи утеплення (1), Лакофарбова продукція, витяжки, вентилятори, гофра, решітки (1), Лакшері м'ясо & пиво (1), Лисиничі, вул. Івасюка (2), Лисиничі, вул. Винниківська (2), Лисиничі, вул. Винниківська (центр) (2), Лисиничі, вул. Винниківська-Полуботка (2), Луковець -Кругів (1), Луковець -Маркопіль (1), Лучківці — Дуб`є — Дубина (1), Львів - Краковець (на Краків) + Західний обхід м. Львів (1), Львів - Радехів - Луцьк (1), Львів - Самбір - Ужгород (1), Львів - Шегині (на Краків) (1), Львів — Пустомити — Мединичі (1), Львів-Сокільники (1), Львів-Сухоріччя (1), Людина епохи Шевченка. (1), Ліпша львівська настоянка! Він не відступить, а вона не відмовить! (2), Лісове-Піски (1), Літня площадка з гриль меню, широким вибором пива (1), Магазин бензо та електро інструменту (1), Магазин будматеріалів працює щоденно крім неділі. Дуже широкий вибір товарів. Є склади з металом та пиломатеріалами. Доступні ціни, широкий асортимент. Store materials is open daily except Sunday. A wide range of products. (1), Магазин дверей (1), Магазин декоративної ліпнини з полістиролу та поліуретану! Колони, розети, багети, декоративні балки. (1), Магазин німецьких товарів. (1), Магазин плитки Єврокераміка (1), Магазин посуду. (1), Магазин спортивного харчування (1), Магазин християнської літератури. (1), Магазин-Бар (1), Магазин-аутлет керамічної плитки. (1), Магазин-гуртівня електротоварів «220 Вольт». (1), Магазин-салон - вхідні та міжкімнатні двері (1), Майданчик для продажу живих тварин, птиці (1), Малехів, вул. Жовківська (до Львова) (1), Малехів, вул. Жовківська (зі Львова) (1), Малехів, вул. Тараса Дороша (Нова) (2), Мамчурі-Ясенів (1), Маркет-центр. Продаж автозапчастин, СТО, шиномонтаж. (1), Матеріали до гідроізоляція та утеплення. (1), Меблі (дивани) (1), Меблі від виробника. Ліжка, дивани, кухні, шафи, спальні, кутки, пуфіки, прихожі, комоди, столи, крісла, вікна, двері та інше. (1), Меблі для кухні (1), Меблі з натурального дерева. Столи для вітальні дубові та букові, стільці. Ліжка дерев`яні, ортопедичні матраци. Дитячі та підліткові ліжка. Двоярусні трансформери, одноярусні. (1), Меблі, антикваріат, побутова техніка (1), Меблі, двері, сходи (1), Меблі. (1), Медична лабораторія (1), Мережа книгарень Думанських (1), Мережа магазинів алкогольних напоїв. (1), Мережа магазинів біжутерії та аксесуарів. (4), Мережа магазинів дверей та підлоги. (1), Мережа питного водопроводу (31), Ми допоможемо Вам вибрати відпочинок на морі в будь-якій частині світу; гарячі путівки; автобусні екскурсійні тури; тур вихідного дня чи круїз; забронювати авіаквитки. Ви можете самостійно здійснити онлайн пошук туру серед пропозицій найбільших туроперато (1), Ми створюємо простір для навчання, розвитку і взаємодії. Саме так розкривається неповторна особистість! Саме тут народжуються нові ідеї, як зробити життя яскравим! (1), Микити — (Накваша — Попівці — Підкамінь) (1), Миколаїв — Городок — Жовква — Кам'янка-Бузька — Бібрка (1), Миколаїв — Жидачів — Калуш (1), Млинівці-Вовчківці-Івачів (1), Мобільні аксесуари. (1), Монако - це Супермаркет дитячих іграшок, канцтоварів, товарів для школи та творчості (1), Морозиво. (1), Мостиська — Самбір — Борислав (1), Моторний кран, вантажопід'ємність 6 тон (1), Музей ще не діючий, лише планується (1), Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів (1), Мультибрендовий одяг. I Chouse You. Fb: BCStoreukraine. (1), Муроване, вул. Івана Франка (2), Муроване, вул. Січових Стрільців, 100 (1), Муроване, вул. Січових Стрільців, 118 (1), Муроване, вул. Січових Стрільців, 144 (1), Муроване, вул. Січових Стрільців, 34 (1), Муроване, вул. Січових Стрільців, 37 (1), Муроване, вул. Січових Стрільців, 45 (1), Муроване, вул. Січових Стрільців, 47 (1), Муроване, вул. Січових Стрільців, 60 (1), Муроване, вул. Січових Стрільців, 75 (1), Муроване, вул. Січових Стрільців, навпроти №100 (1), Муроване-Новий Яричів (1), Міжнародні автобусні маршрути. (1), Міністрество юстиції України. Головне управління юстиції у Львівській області. Львівський міський нотаріальний округ. (1), Місток, споруджений у 1894 році за проектом М. Тульє, одного із засновників теорії залізобетону. Був виготовлений як реклама на промисловій виставці. (1), Місце відпочинку горожан та жителів прилеглих сіл. В садовій зоні знаходяться лавки для відпочинку , невеличкий фонтан. Серед насаджень є цінні сорти дерев та кущів, різноманітні квіти. Сад заснований польським шляхтичем Казимиром Воєводським в 1843 році. (1), Місце відправлення автобусів до с. Дережичі (1), Місце відправлення автобусів до с. Модричі (1), Місце відправлення автобусів рейсів приміського сполучення західного напрямку та до с. Рихтичі, Снятинка, Залужани, Старе Село, Меденичі, Летня, Гірське (1), Місце смачних зустрічей. (1), На Полтві. Без охорони. Небезпечний обєкт (1), На брідському цвинтарі знаходиться 873 пам’ятники з періоду 1799-1945 рр., 516 (59,1%) з яких є ідентифіковані за прізвищами, а 357 (40,9%) неідентифіковані. (1), На цьому місці знаходиться старовинна бібліотека. Тут можна віднайти різноманітні видання не лише сучасних літераторів, а й зарубіжних класиків. (1), На цьому місці росте дерево, вік якого налічує більше двох сотень років. На разі ведуться документаційні роботи що до реєстрації дерева як пам'ятки Юнеско. (1), Навчально-розвивальний Монтессорі-центр (1), Навчання за такими професіями: швачка, кравець, закрійник; перукар (перукар-модельєр); перукар (демонстратор зачісок); манікюрниця, педикюрниця; кухар, кондитер; офіціант, бармен (2), Надпоштові можливості. Вантажні перевезення по Україні до 20т. (1), Надто нерівна поверхня (very rough surface) (4), Накваша — Попівці — Підкамінь (1), Насадження вздовж річки Січна. Деякі з дерев налічують сотні літ. Хороше місце відпочинку в спекотні літні дні. (1), Насосні станції, глибинні насоси, циркуляційні насоси, гідроакумулятори, дренажно-фекальні насоси (1), Натуральні продукти. (1), Національний природний парк «Бойківщина» National Park «Bojkowszczyzna» (1), Наявний водогін. Пропонується до демонтажу (1), Недіючий. Назва фонтану - персонаж із "Лісової Пісні" Лесі Українки (1), Неподалік саду Воєводського розташована алея. Більшість дерев становлять Акація біла та береза звичайна. Алеєю люблять гуляти жителі тутешніх вулиць. Весно алея вкрита білим цвітом. (1), Нержавійка, алюміній. (1), Нижанковичі — Самбір — Дрогобич — Стрий (1), Нова та вживана, з Європи та Німеччини. (1), Обмеження ваги: до 30 кг (1), Обрамлення творів мистецтва, дзеркал, фото, вишивок і т.д. у рами з італійського, іспанського, польського, вітчизняного багетів. Підрамники власного виробництва. (1), Оброшине-Наварія (1), Об’єкт збудов. без документів, з недотр.містобудівних умов та обмежень забудови зем.ділянки та з поруш.плану зонування.В пр.Залізн.райсуду Львова перебуває справа за поз.Інсп.ДАБК у Львові до БалухВ.А. про знесення об'єктів та прив.зем.діл. у попер. стан (1), Об’єкт збудований без документів, з недотриманням містобудівних умов та обмежень забудови зем.ділянки та з порушенням плану зонування. В пр. Шевченківського райсуду Львова перебуває справа за позовом Інсп.ДАБК у Львові до ФедорівГ.Ф. про знесення об'єкта (1), Оглядовий майданчик на вежі церкви (1), Оглядів-Гута-Скляна (1), Одноповерхові та двоповерхові шале зі всіма зручностями, ресторан, басейн, джакузі, турманієвий хамам, гарячі бочки. (1), Одяг, взуття, аксесуари. (1), Одяг, продукти, товари для автомобілів, велосипедів, риболовлі, інструменти та інше В вівторок і п'ятницю перекритий рух машиною не проїхати (1), Онкодиспансер (стаціонарне відділення) (1), Опалення, водопостачання, каналізація (1), Осередок денного перебування для осіб з інвалідністю, віком від 18 до 45 років. (1), Особливість: хамське ставлення до гостей (1), Оформлюємо в рами ваші картини, фото, вишивки, дзеркала і т.д. Продаємо готові рами. (1), Офіційне представництво. (1), Офіційний магазин інструментів DEWALT (1), ПГ Вулецька 11б (1), ПГ Вулецька 14 (1), ПГ Пр. Ч. Калини, 93 (1), ПГ Проспект Ч. Калини, 2 (1), ПГ Проспект Ч. Калини, 6 (1), ПГ вул. А. Давидовича, 1 (1), ПГ вул. А. Давидовича, 10 (1), ПГ вул. А. Давидовича, 9 (1), ПГ вул. Дж. Вашингтона, 11 (1), ПГ вул. Дж. Вашингтона, 4 (2), ПГ вул. Дж. Вашингтона, 4 корпус 10 (1), ПГ вул. Дж. Вашингтона, 5 (1), ПГ вул. Дж. Вашингтона, 6 (Стоянка) є 2!!! (1), ПГ вул. Дж. Вашингтона, АЗС (1), ПГ вул. Зелена, 147 (1), ПГ вул. Зелена, 153 (1), ПГ вул. Зелена, 208а (1), ПГ вул. Зелена, 252 (1), ПГ вул. Зелена, 271 (1), ПГ вул. Зелена, 279 (1), ПГ вул. Зубрівська, 1 (1), ПГ вул. Зубрівська, 1 (гаражі) (1), ПГ вул. Зубрівська, 11 (1), ПГ вул. Зубрівська, 19 (1), ПГ вул. Зубрівська, 23 (1), ПГ вул. Зубрівська, 25а (1), ПГ вул. Зубрівська, 7а (1), ПГ вул. Кавалерідзе, 14 (1), ПГ вул. Кавалерідзе, 16 (1), ПГ вул. Кавалерідзе, 2 (1), ПГ вул. Кавалерідзе, 23 (1), ПГ вул. Кавалерідзе, 5 (1), ПГ вул. Кавалерідзе, 8 (1), ПГ вул. Кавалерідзе, 8/1 кут будинку (1), ПГ вул. Колісна, 10 (1), ПГ вул. Кос-Анатольського, 4 (1), ПГ вул. Луганська, 2 (1), ПГ вул. Луганська, 3 (2), ПГ вул. Луганська, 3 (КЕЧ) (1), ПГ вул. Луганська, 4 (1), ПГ вул. Луганська, 6 (1), ПГ вул. М. Пимоненка, 15 (1), ПГ вул. М. Пимоненка, 15б (1), ПГ вул. М. Пимоненка, 17 (1), ПГ вул. М. Пимоненка, 19 (1), ПГ вул. М. Пимоненка, 2 (1), ПГ вул. М. Пимоненка, 5 (1), ПГ вул. М. Пимоненка, 7 (1), ПГ вул. Морозна, 12 (1), ПГ вул. Морозна, 14 (1), ПГ вул. Морозна, 37 (1), ПГ вул. Навроцького, 1 (1), ПГ вул. Навроцького, 10 (1), ПГ вул. Навроцького, 21 (1), ПГ вул. Навроцького, 23 (1), ПГ вул. Навроцького, 25 (1), ПГ вул. Навроцького, 6 (1), ПГ вул. Навроцького, 69 (1), ПГ вул. Навроцького, 7 (1), ПГ вул. Навроцького, 7б (1), ПГ вул. Пасічна, 104 (1), ПГ вул. Пасічна, 125 (2), ПГ вул. Пасічна, 125 дачі (1), ПГ вул. Пасічна, 127 (1), ПГ вул. Пасічна, 142 (1), ПГ вул. Пасічна, 144а (1), ПГ вул. Пасічна, 160 (2), ПГ вул. Пасічна, 167 (1), ПГ вул. Пасічна, 169А (1), ПГ вул. Пасічна, 171/1 (1), ПГ вул. Пасічна, 171/2 (1), ПГ вул. Пасічна, 171/3 (1), ПГ вул. Пасічна, 171/4 (1), ПГ вул. Пасічна, 91 (1), ПГ вул. Пирогівка, 4 (1), ПГ вул. Пирогівка, 6 (1), ПГ вул. Сихівська, 10 (1), ПГ вул. Сихівська, 14 (1), ПГ вул. Сихівська, 16a (1), ПГ вул. Сихівська, 19 (1), ПГ вул. Сихівська, 2 (1), ПГ вул. Сихівська, 24 (1), ПГ вул. Сихівська, 8 (1), ПГ вул. Сихівська, 9 (1), ПГ вул. Січинського, 2 (Хлібна) (1), ПГ вул. Хлібна, 6 (1), ПГ вул. Шафарика, 13 (1), ПГ вул. Шафарика, 14 (1), ПГ вул. Шафарика, 2 (1), ПГ вул. Шафарика, 4 (1), ПГ вул. Шафарика, 8 (1), ПГ вул.Шафарика, 8/1 гаражі (1), ПОВНИЙ КОМПЛЕКС ШИНОМОНТАЖНИХ ПОСЛУГ (1), Павлів-Вузлове (1), Палац Баворовських (1), Паликорови — Кутище — Яснище (1), Пам'ятники, сходи, підвіконники (1), Пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченко (1), Пам’ятник невідомому солдату (1), Панорама Львова-Підзамче (1), Панчішно-шкарпетковий асортимент. (1), Панькова-Станіславчик (1), Паньківці — Пікамінь (1), Парк відпочинку є місцем проведення релігійних заходів, зборів громади, проведення різноманітних заходів. На території парку розташована сцена. народний дім, памятник Т.Г. Шевченко. (1), Паркет, масив, паркетна дошка, ламінат; укладання художнього паркету. (1), Паркет, паркетна дошка, паркетні роботи, консультація фахівців, фанера, плінтус, лаки, інструменти, шпаклівки. (1), Паркет, підлога, плінтус, сушіння та переробка деревини. (1), Паркет. (1), Парковка для мешканців будинку (1), Пасажирський вузькоколійний вагон (1), Пасіки Зубрицькі-Жирівка (1), Перелік послуг: 1. Оформлення закордонного паспорта 2. Оформлення ID картки 3. Посвідка на тимчасове проживання 4. Посвідка на постійне проживання 5. Апостиль 6. Страхові продукти 7. Довідка про несудимість (1), Перукарня для тварин (1), Перукарня, солярій (1), Печера — грот язичницького періоду, що є своєрідною усипальницею дохристиянського періоду. (2), Питна артезіанська вода. (1), Пищик» – скельний комплекс, розміщений на півдні Нижнього Кінця. Ці скелі є найпопулярнішими серед туристів і найбільш відвідуваними. (1), Планковий, масивний, художній, фанера, плінтус, лаки, паркетна олія, клеї, якісне укладання підлоги. (1), Плитка та сантехніка. (1), Площа 32441 га (1), Площа 53,7 га. Створено 1998 року рішенням Львівської обласної ради народних депутатів № 71 від 01.10.98 року. Територія заказника входить до заповідної зони НПП «Північне Поділля». Підпорядкований Пониківській та Черницькій сільським радам. (1), Площа 9,2 га (1), Повний спектр зоотоварів для тварин. Акваріуми (харків), тераріуми, риби, корма, добавки, рослини, декорації та багато іншого. (1), Покинутий_кемпінг (1), Покрытый плиткой заезд во двор (1), Полеглі вояки часи І світової війни (1914-1918) (1), Пониква — Орани (1), Пониква — Шишківці — Батьків (1), Пониковиця — Голосковичі (1), Пониковиця-Косарщина (1), Постіль і т.п. (1), Посуд з нержавійки та алюмінію (1), Посуд. (2), Пошиття верхнього одягу, роздрібна торгівля одягом, включаючи спортивний. (1), Працюємо навіть тоді, коли всі інші зачинені: у будні, вихідні та святкові дні. Послуги: продаж велосипедів, запчастин, аксесуарів, сервісне обслуговування і капітальний ремонт велосипедів, консультуємо з питань, які Вас цікавлять у сфері велосипедів (1), Приблизно на цьому місці місцеві мешканці в 50-х роках 20 століття знайшли двох закатованих молодих хлопців. За свідченнями старожилів, енкаведисти повиколювали хлопцям очі, повиривали волосся, страшно їх порізали. Партизани походили з сусідніх сіл. (1), Присілок села Сілець (1), Присілок села Сілець. (11), Провайдер інтернет-послуг (1), Продаж обладнання для цифрового супутникового, ефірного Т2, кабельного та інтернет IPTV телебачення. Установка антен супутникового телебачення в Стрию. (1), Продукти і побутова хімія (1), Продуктова крамниця. (1), Продуктовый магазин с большим камином (1), Протипожежні послуги (1), Професійний деревообробний інструмент. (1), Професійний центр обслуговування. Магазин інструменту (1), Пряжа, вироби ручної роботи (1), Пункт прийому макулатури (1), Пустомити-Містки (1), Пустомити-Оброшине (1), Пустомити-Поршна (1), Пустомити-Семенівка (1), Пустомитівська міська рада (1), Підвісний міст, покритий дерев'яними дошками (1), Підкамінь — Чепелі (1), Підлога на будь-яку вимогу (1), Підрясне — Ясниська (1), РЕМ-1 (1), РЕМ-1, ТП-2, Ру-023кв, РУ-6кв, ТР-Р. (1), РЕМ-2 (10), РЕМ-3 (1), РЕМ-4 (2), РЕМ-5 (2), РП-10 РУ-6 РЕМ-1 (1), Рава-Руська - Яворів - Судова Вишня (1), Радехів-Дмитрів (1), Радехів-Мукані (1), Радехів-Нивиці (1), Радехів-Синьків-Немилів (1), Радянська буксирувана гармата калібру 152 мм (1), Радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Широко застосовується для виконання різноманітних цивільних і військових завдань (1), Радянський зенітно-ракетний комплекс (1), Радянський реактивний фронтовий винищувач 1960-х — 1970-х років. Випускався серійно в СРСР (1959 — 1986 роки), в Індії та Китаї (під позначенням F-7). Китайці випустили ряд власних модифікацій. Літак багаторазово модифікувався. Стояв на озброєнні 68 країн (1), Радянський самохідний міномет калібру 240 мм (1), Радянський середній танк періоду Другої світової війни, випускався серійно з 1940, був основним танком РСЧА до першої половини 1944, коли на зміну йому прийшов танк модифікації Т-34-85. Наймасовіший середній танк Другої світової війни. (1), Радянський середній танк. Прийнято на озброєння Радянської Армії в 1946 році, серійно випускався з 1947 року. З 1958 року випускалася його модифікація під назвою Т-55, пристосована до бойових дій в умовах застосування ядерної зброї (1), Радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (1), Радіатори, котли, насоси, труби ППР, фасонні частини (1), Районний центр Львівської області Населення: 11 тис.чол. Площа: 8,63 км² Поштовий індекс: 80400 Телефонний код: +380-3254 (1), Ракетний комплекс оперативно-тактичного призначення (1), Реактивна система залпового вогню калібру 220 мм, розроблена в СРСР. Комплекс має бойову і транспортну машини, які базуються на доопрацьованому шасі ЗІЛ-135ЛМ. Система несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кг кожен, які здатна випустити залпом за 20 с (1), Реактивна система залпового вогню калібру 300 мм, розроблена в СРСР. Роботи над створенням системи розпочались в кінці 1970-х років, перші випробування відбулись у 1983 році, а у 1987 році система була прийнята на озброєння Радянської Армії. (1), Реклинець-Стремінь (1), Ремені, сальники, ланцюги, рукави. Купую підшипники (1), Ремонт комп'ютерів, планшетів, телефонів, заправка катриджів, ксерокс, роздрук. (1), Ремонт мобільних телефонів, планшетів, гаджетів (1), Ремонт одягу (1), Ремонт скутерів. (1), Ремонт та продаж велосипедів. Артур Бецький. (1), Ремонт холодильників та складно-побутової техніки. (1), Ремонт і обслуговування. (1), Ресторан кухні карпатського регіону (1), Ресторан тайської кухні (1), Речі для спорту: гірськолижне спорядження, автобокси, багажники, велосипеди (продаж, сервіс, консультації, прокат) (1), Ржищів — Бужани — Скригове — Диковини — Буркачі — Мерва — Кутрів — Берестечко (1), Родове гніздо стародавнього роду литовсько-руських князів Сапегів. (1), Розжалів-Корчин (1), Розробляють товщу миколаївських пісків середньоміоценового віку. (1), Розформоване (1), Руденко-Кустин (1), Руденко-Хмільно (1), Рудне, Кільцева дорога, перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні (2), Рудне, вул. Володимира Великого, 24 (1), Рудне, вул. Володимира Великого, 3б (1), Рудне, вул. Володимира Великого, 8 (1), Рудне, вул. Володимира Великого, 93 (1), Рудне, вул. Володимира Великого, 96 (1), Рудне, вул. Володимира Великого, 9а (1), Рудне, вул. Героїв Небесної Сотні (2), Рудне, вул. Героїв Небесної Сотні, перехрестя з вул. Коновальця (2), Рудне, вул. Л. Українки (1), Рудне, вул. Лисенка, 2 (1), Рудне, вул. Лисенка, Грушевського 109 (1), Рудне, вул. Огієнка, 14 (1), Рудне, вул. Северина Наливайка, Грушевського, 6 (1), Рудне, вул. Северина Наливайка, Грушевського, 8 (1), Рудне, вул. Т. Шевченка (1), Рудне, вул. Т. Шевченка, 110 (1), Рудне, вул. Т. Шевченка, 17 (1), Рудне, вул. Т. Шевченка, 188 (2), Рудне, вул. Т. Шевченка, 54 (1), Рудне, вул. Т. Шевченка, 83 (1), Рудне, вул. Центральна, 21 (1), Рудне, вул. Шептицького, 1 (1), Рудне, вул. Шептицького, 16 (1), Рудне, вул. Шептицького, 18 (1), Рудне, вул. Шептицького, 2 (1), Рудно-Західний обхід м.Львова (1), Рукотворна печера: два невисокі ходи, колодязь (1), Рух великовагового (7 тс) транспорту з 10.00 до 22.00 ЗАБОРОНЕНО! при t > 28°C (1), Руїни санаторію (1), Рівне — Млинів — Берестечко — Буськ — Перемишляни (1), Річка Січна. Впадає у річку Вишня. (2), Рішення № 183, 05.05.1972 (1), Сайдинг, фасадні панелі, черепиця, дахові вікна (2), Салон вікон та дверей. (1), Салон дверей та підлоги. (1), Салон краси, перукарня. (1), Салон перукарня Софія. (1), Салон хутра, салон шкіри. (1), Салон-перукарня (1), Салон-перукарня. (3), Самохі́дна артилері́йська гарма́та 2С9 «Но́на» — основна артилерійська система повітряно-десантних та аеромобільних військ (1), Сантехніка (1), Сантехніка. (1), Сантехнічне обладнання та аксесуари | Будівельні магазини | Будівельні матеріали (1), Свіжий хліб. (1), Світильники. (1), Сигналізація, відеоспостереження, контроль доступу, відеодомофони. (1), Синьків-Стремільче (1), Системи опалення та водопостачання (1), Системи утеплення, будівельні суміші та хімія, стрічки та плівки, профіль до г/к, засоби кріплення, системи опалення та водопостачання, бойлери, радіатори, котли (1), Сихівський РЕС (1), Скандальний будинок, згідно сайту ЛМР. Без адреси на сайті http://novobudovy.com/novobudovy/novobudovy-lvova/blochni-budinki-po-vul-gipsovij (1), Сквозной проезд закрыт (1), Сколе — Славське (1), Сокаль-Стоянів (1), Соки, води, печиво. (1), Сокільники, вул. Стрийська, 30 (4), Срібло. (1), Старе Село-Коцурів-Затемне (1), Створений 2 лютого 1994 року. На території Притулку знаходиться гуртожиток, який розрахований на одночасне перебування у ньому 50 осіб. Гуртожиток забезпечений опаленням, водою та електроенергією. У Притулку працює їдальня та медичний пункт. (1), Створений в 1984, Площа - 2080га (1), Стейк, салат, паста. (1), Стиборівка — (Броди — Тернопіль) (1), Страхова компанія. (1), Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. Кишинів) + Під’їзд до м. Івано-Франківська + Під’їзд до м. Тисмениці (1), Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (через Вінницю) + Під’їзди: до м. Вінниця, до м. Хмельницький (1), Студія вишивки (1), Студія дверей (1), Студія дизайну інтер'єрів. (2), Студія дитячої творчості (2), Студія здорової краси (1), Студія інтер'єру (1), Суміші будівельні, клеї будівельні. (1), Супермаркет автозапчастин (1), Суховоля — Бучина (1), Сушно-Тоболів-Новий Витків (1), Східниця — Пісочна (1), Сімейство основних бойових танків третього покоління, що випускалися серійно в СРСР з 1963 по 1987 рік. (1), Також мають сувеніри. (1), Тематична кав'ярня у Львові названа в честь віденської кав'ярні відкритої галичанином Юрієм Кульчицьким. Тематика: Австро-Угорщина. Багато видів кави та настоянок. (1), Тернопіль — Львів — Рава-Руська (на м. Люблін) (1), Тканини, швейна фурнітура. (1), Товари Німеччини та інших країн Європи (1), Товариство взаємодопомоги. (1), Токар, реставрація, заміна мастил. (1), Тонометри, інгалятори, товари для здоров'я. Японська медична техніка № 1 у світі. (1), Троїцька церква з дзвіницею 1726 (1), Туалет надворі (1), Турка-Східниця (1), Туроператор. (1), Тут проходить межа адресації між селами Опори та Ріпчиці (1), Тут проходить межа між селами Волосянка та Хащованя Нанесено умовно для подальшого виправлення (1), Тут проходить межа між селами Волосянка та Ялинкувате Нанесено умовно для подальшого виправлення (1), Тут є продуктовий магазин типу "1000 дрібниць". Також тут є мотель, власник здає кімнати. (1), Ті Амо, весільні сукні. (1), У 1761 за проектом архітектора Павла Гижицького створено бароковий дах вежі костелу. Вежа чотирикутка за поземним планом, у п'ять ярусів, кути декоровані пілястрами, дах четвертого ярусу — скульптурами. (1), УАПЦ (1), УПЦ КП (1), УПЦ МП (1), Увага! Завищені ціни (1), Увин-(Синьків-Стремільче) (1), Угринів — Хоробрів (1), Українська Правовірна Греко-Католицька Церква (1), Ультразвукова діагностика органів та систем, лікування безпліддя, діагностика статевих інфекцій, послуги дерматолога, венеролога, гінеколога, анонімний прийом. (1), Ультразвукова діагностика, гінекологія. (1), Уникальный квест проходящий полностью в виртуальной реальности (1), Усі види: квартира, гараж, машина, меблі. (1), Утримання будинків та прибудинкових територій. (1), Фабрика вікон. (1), Фабричні вхідні двері (1), Фасад будівлі оздоблений барельєфами з алегоричними сюжетами, фігурами атлантів (1), Фехтування, легка атлетика, теніс, карате. (1), Фортепіано Народні інструменти Духові та ударні інструменти Струнно-смичкові інструменти Вокальний спів. На навчання приймаються діти з 7 років на конкурсній основі. Прослуховування відбуваються у травні та червні кожного року. (1), Фундамент майбутнього готельного комплексу (1), Фірмовий магазин взуття. (1), Хот-дог бар. (1), Храм св. Дмитрія Солунського збудований у 1829 р. (1827)р. Внесений до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення за охоронним номером 1941-М. Належить до Пустомитівського деканату, Львівської єпархії УАПЦ. (1), Хрест на честь захоронення воїнів, загиблих за волю України. Встановлено в 1955 році. (1), Хімчистка;ремонт взуття (1), Царик Тарас Володимирович, Царик Володимир Богданович. (1), Цвинтар австро-угорських воїнів часів 1-ї світової війни. (1), Цвинтар давно вже закритий. Деякі з поховань налічують сотні літ. (1), Цвинтар на Варшавській (1), Це колишня кірха, побудована німцями-колоністами на початку ХІХ століття. (1), Цей майданчик оптимізований для дітей візочників. (1), Центр апаратної косметології (1), Центр обслуговування клієнтів (1), Центр іноземних мов (1), Церква побудована 1890 року (1), Церковний магазин. (1), Цех з розфасування тваринних кормів (1), Цех по виробництву солі "Барбара" (1), Цілодобовий (1), Червоноград — Рава-Руська (1), Черниця-(Броди — Тернопіль) (1), Чоловічий одяг. (1), Чотиривісний вагон (1), Чубуреки та пиво. (1), Широкий вибір лакофарбової продукції, металопрокат, товари народного вжитку. (1), Шишківці-Вербівчик (1), Шкірно-венерологічний диспансер (стаціонарне відділення) (1), Шоломинь-(Старе Село-Коцурів-Затемне) (1), Шоу-рум (1), Шпаки — (Накваша — Попівці — Підкамінь) (1), Штабний вагон начальника залізниці (1), Штори, фурнітура. (1), Щирець-Вербіж (1), Щирець-Красів (1), Ювелірні вироби. (1), Юридична консультація. (1), Ясенів — Золочів (1), Яструбків-Щирець (1), автор Сулига М. І. (1), автор ск. Е. Бучинський (1), базувалися балістичні ракети типу SS-4 “Sandal” (або Р-12, або шахтної модифікації Р-12У), які заправлялися гасом і азотною кислотою як окислювачем, довжину мали 17,7 м, діаметр – 1,65 м, стартовий комплекс складався із 4 шахт, згодом їх замінили SS-5 “Sc (1), біля заправки (1), велосипедні шляхи околиць Брюхович, картарайону, телефони (1), виготовлення гранітних пам'ятників (1), виготовлення димарів та труб (1), вул В. Щурата (вул. Розточчя, 168) (1), вул. Є. Коновальця, навпроти №109 (1), вул. Є. Патона, 2 (1), вул. Є. Патона, 2/2 (1), вул. Є. Патона, 31 (1), вул. Є. Патона, 7 (1), вул. І. Величковського (навпроти №40) (1), вул. І. Величковського, 2 (2), вул. І. Величковського, 42 (1), вул. І. Виговського (вул. Чуваська, 12) (1), вул. І. Виговського (вул. Щирецька, 36) (1), вул. І. Виговського (навпроти №45а) (1), вул. І. Виговського (навпроти №89) (1), вул. І. Виговського, 17 (1), вул. І. Виговського, 29 (1), вул. І. Виговського, 32 (1), вул. І. Виговського, 4 (1), вул. І. Виговського, 41 (1), вул. І. Виговського, 47 (1), вул. І. Виговського, 69 (1), вул. І. Виговського, 89 (1), вул. І. Виговського, Щирецька, 36 (1), вул. І. Кавалерідзе, 15 (1), вул. І. Кавалерідзе, 16 (1), вул. І. Кавалерідзе, 2 (1), вул. І. Кавалерідзе, 9 (1), вул. І. Котляревського (вул. Генерала Т. Чупринки, 21) (1), вул. І. Миколайчука (2), вул. І. Миколайчука (навпроти №28) (2), вул. І. Миколайчука, 11 (1), вул. І. Миколайчука, 12 (1), вул. І. Нечуя-Левицького ( Сахарова, 2) (1), вул. І. Нечуя-Левицького, 8 (1), вул. І. Пулюя, 29 (1), вул. І. Пулюя, 30 (1), вул. І. Пулюя, 34а (1), вул. І. Рубчака (вул. Стрийська, 144) (1), вул. І. Рубчака, 18 (1), вул. І. Рубчака, 2 (1), вул. І. Рубчака, 7 (1), вул. І. Франка (вул. П. Саксаганського, 13) (1), вул. І. Франка (навпроти №145) (1), вул. І. Франка, 125 (1), вул. І. Франка, 145 (1), вул. І. Франка, 150 (1), вул. І. Франка, 159 (1), вул. І. Франка, 66 (1), вул. І. Франка, 7 (1), вул. І. Франка, 8 (1), вул. І. Чмоли, 1 (1), вул. І. Чмоли, 2 (1), вул. Івана Франка (1), вул. Івана Франка (с. Муроване) (2), вул. Івана Франка, 112 (1), вул. Іларіона Свєніцкого, 5 (1), вул. А. Лінкольна (навпроти №45) (1), вул. А. Лінкольна (навпроти №4а) (1), вул. А. Лінкольна, 12 (1), вул. А. Лінкольна, 31 (1), вул. А. Лінкольна, 45 (1), вул. А. Лінкольна, 4а (1), вул. Авіаційна (1), вул. Авіаційна (під мостом) (1), вул. Авіаційна 2 (1), вул. Авіаційна, 2 (1), вул. Академіка А. Сахарова (вул. Богуна, 12) (1), вул. Академіка А. Сахарова (вул. Стрийська, 76в) (1), вул. Академіка А. Сахарова (вул. Стрийська, 78) (1), вул. Академіка А. Сахарова, 23 (1), вул. Академіка А. Сахарова, 76 (1), вул. Академіка А.Сахарова, 17 (1), вул. Академіка А.Сахарова, 56 (1), вул. Академіка А.Сахарова, 78 (1), вул. Антонича, 8 (1), вул. Б. Антонича, 12 (1), вул. Б. Грінченка, 1 (1), вул. Б. Грінченка, 13 (1), вул. Б. Грінченка, 13а (1), вул. Б. Грінченка, 2а (1), вул. Б. Грінченка, 6 (1), вул. Б. Хмельницького, 106 (1), вул. Б. Хмельницького, 12 (1), вул. Б. Хмельницького, 122 (1), вул. Б. Хмельницького, 127 (1), вул. Б. Хмельницького, 158 (1), вул. Б. Хмельницького, 173 (1), вул. Б. Хмельницького, 176 (1), вул. Б. Хмельницького, 201 (1), вул. Б. Хмельницького, 212 (1), вул. Б. Хмельницького, 217 (1), вул. Б. Хмельницького, 225 (1), вул. Б. Хмельницького, 257 (1), вул. Б. Хмельницького, 267 (1), вул. Б. Хмельницького, 273 (1), вул. Б. Хмельницького, 289 (2), вул. Б. Хмельницького, 52 (1), вул. Б. Хмельницького, 80 (1), вул. Б. Хмельницького, 87 (1), вул. Бенедиктовича (1), вул. Богданівська (вул. Старознесенська, 161) (1), вул. Богданівська (вул. Старознесенська, 192) (1), вул. Богданівська (навпроти №100) (1), вул. Богданівська (перехрестя з вул. С.Гайдучка) (1), вул. Богданівська, (навпроти вул. Визвольної, 2) (1), вул. Богданівська, 11 (1), вул. Богданівська, 135 (1), вул. Богданівська, 2 (1), вул. Богданівська, 42 (1), вул. Богданівська, навпроти №135 (1), вул. Богданівська, перехрестя з вул. Визвольною (1), вул. Брюховицька, 103 (1), вул. Брюховицька, 145 (1), вул. Брюховицька, 189 (1), вул. Брюховицька, 196 (1), вул. Брюховицька, 20 (1), вул. Брюховицька, 205 (1), вул. Брюховицька, 246 (1), вул. Брюховицька, 37 (1), вул. Брюховицька, 4 (1), вул. Брюховицька, 55 (1), вул. Брюховицька, 94 (1), вул. Брюховицька, Дубровицька, 1 (1), вул. Брюховицька, навпроти №37 (1), вул. Білогорща (навпроти №50) (1), вул. Білогорща, 118 (1), вул. Білогорща, 144 (1), вул. Білогорща, 25 (1), вул. Білогорща, 50 (1), вул. Білогорща, 57 (1), вул. Білогорща, 71 (2), вул. В. Антоновича (вул. Кульпарківська, 73) (1), вул. В. Антоновича, 47 (1), вул. В. Антоновича, 7 (1), вул. В. Антоновича, 77 (1), вул. В. Великого, 27 (1), вул. В. Липинського (вул. Покутська, 1) (1), вул. В. Липинського (навпроти №36) (1), вул. В. Липинського (навпроти №54) (1), вул. В. Липинського (навпроти №60) (1), вул. В. Липинського (перехрестя з вул. І. Миколайчука) (1), вул. В. Липинського, 12 (1), вул. В. Липинського, 26 (1), вул. В. Липинського, 44 (1), вул. В. Липинського, 5 (1), вул. В. Липинського, 54 (1), вул. В. Липинського, 60 (1), вул. В. Навроцького, 21 (1), вул. В. Навроцького, 4 (1), вул. В. Симоненка, 10 (1), вул. В. Симоненка, 3 (1), вул. В. Стуса (вул. Д. Карбишева, 8) (1), вул. В. Стуса (перехрестя з вул. Тернопільською) (1), вул. В. Стуса, 22а (1), вул. В. Стуса, 25 (1), вул. В. Стуса, 49 (1), вул. В. Стуса, навпроти №25 (1), вул. В. Чукаріна, 30 (1), вул. В. Щурата, 12 (1), вул. Варшавська (вул. П. Панча, 26) (1), вул. Варшавська (навпроти Ф. Сеньковича, 40) (1), вул. Варшавська, 1 (1), вул. Варшавська, 126 (1), вул. Варшавська, 155 (1), вул. Варшавська, 2 (1), вул. Варшавська, 44 (1), вул. Варшавська, 83 (1), вул. Варшавська, Х. Алчевської, 2 (1), вул. Вахнянина, 27 (1), вул. Винниця (вул. Т. Шевченка, 154) (1), вул. Винниця, 2 (1), вул. Винниця, 42 (1), вул. Винниця, 60 (1), вул. Винниця, 7 (1), вул. Володимира Великого (вул. Кн.Ольги, 106) (1), вул. Володимира Великого, 111 (1), вул. Володимира Великого, 12 (1), вул. Володимира Великого, 2 (1), вул. Володимира Великого, 21 (1), вул. Володимира Великого, 22 (2), вул. Володимира Великого, 35 (1), вул. Володимира Великого, 50 (1), вул. Волоська (вул. І. Франка, 81) (1), вул. Г. Хоткевича, 34 (1), вул. Г. Хоткевича, 62 (1), вул. Г. Хоткевича, 68 (2), вул. Гайдамацька, 2а (1), вул. Генерала Чупринки (вул. С. Бандери, 11) (1), вул. Генерала Чупринки, 27 (1), вул. Генерала Чупринки, 36 (1), вул. Генерала Чупринки, 4 (1), вул. Генерала Чупринки, 55а (1), вул. Генерала Чупринки, 64 (1), вул. Героїв УПА, 30 (1), вул. Героїв УПА, 76 (1), вул. Героїв УПА, 80 (1), вул. Гетьмана Мазепи, 12 (1), вул. Гетьмана Мазепи, 13б (1), вул. Гетьмана Мазепи, 2 (1), вул. Гетьмана Мазепи, 21 (1), вул. Гетьмана Мазепи, 22 (1), вул. Гетьмана Мазепи, 27 (1), вул. Гетьмана Мазепи, 32 (1), вул. Гетьмана Мазепи, 3а (1), вул. Глинянський тракт (навпроти №161) (1), вул. Глинянський тракт (навпроти №165) (1), вул. Глинянський тракт (навпроти №70) (1), вул. Глинянський тракт, 136 (1), вул. Глинянський тракт, 141 (1), вул. Глинянський тракт, 161 (1), вул. Глинянський тракт, 165 (1), вул. Глинянський тракт, 42 (1), вул. Глинянський тракт, 55 (1), вул. Глинянський тракт, 74 (1), вул. Гната Хоткевича (1), вул. Городоцька (навпроти №155) (1), вул. Городоцька (навпроти №169) (1), вул. Городоцька (навпроти №175) (2), вул. Городоцька (навпроти №225) (1), вул. Городоцька (навпроти №44) (1), вул. Городоцька (навпроти №98) (1), вул. Городоцька, 112 (1), вул. Городоцька, 128 (1), вул. Городоцька, 134 (1), вул. Городоцька, 153 (2), вул. Городоцька, 155 (1), вул. Городоцька, 174 (1), вул. Городоцька, 175 (2), вул. Городоцька, 183 (1), вул. Городоцька, 189 (1), вул. Городоцька, 207 (1), вул. Городоцька, 210 (1), вул. Городоцька, 222 (1), вул. Городоцька, 223 (1), вул. Городоцька, 236 (1), вул. Городоцька, 249 (1), вул. Городоцька, 27 (1), вул. Городоцька, 273 (1), вул. Городоцька, 282 (1), вул. Городоцька, 284 (1), вул. Городоцька, 293 (1), вул. Городоцька, 300 (1), вул. Городоцька, 302 (2), вул. Городоцька, 319-А (1), вул. Городоцька, 355 (1), вул. Городоцька, 357 (1), вул. Городоцька, 359 (1), вул. Городоцька, 367 (1), вул. Городоцька, 44 (1), вул. Городоцька, 8 (1), вул. Городоцька, 94 (1), вул. Городоцька,67 (1), вул. Д. Вітовського (вхід до парку) (1), вул. Д. Вітовського (навпроти №41) (1), вул. Д. Карбишева, 6а (1), вул. Данилишина (1), вул. Дж. Вашингтона (вул. Зелена, 147) (1), вул. Дж. Вашингтона (навпроти вул. Зелена, 147) (1), вул. Дж. Вашингтона, 21 (1), вул. Дж. Вашингтона, 5а (1), вул. Дж. Вашингтона, 6 (1), вул. Дж. Вашингтона, 8 (1), вул. Дністерська, 1 (1), вул. Дністерська, 16а (1), вул. Дністерська, 17 (1), вул. Дністерська, 2 (1), вул. Дністерська, 22 (1), вул. Дорошенка, 3 (2), вул. Енергетична, 12 (1), вул. Замарстинівська, 104 (1), вул. Замарстинівська, 122 (1), вул. Замарстинівська, 132 (1), вул. Замарстинівська, 172 (1), вул. Замарстинівська, 178 (1), вул. Замарстинівська, 223а (1), вул. Замарстинівська, 225а (1), вул. Замарстинівська, 226 (1), вул. Замарстинівська, 25 (1), вул. Замарстинівська, 265 (1), вул. Замарстинівська, 274 (1), вул. Замарстинівська, 32 (1), вул. Замарстинівська, 39 (1), вул. Замарстинівська, 40 (1), вул. Замарстинівська, 54 (1), вул. Замарстинівська, 82 (1), вул. Замарстинівська, 85 (1), вул. Збиральна, Городоцька, 300 (1), вул. Зелена (навпроти ТОВ Блюм Україна) (1), вул. Зелена (навпроти буд. 309) (1), вул. Зелена (навпроти №109) (1), вул. Зелена, 107 (1), вул. Зелена, 113 (1), вул. Зелена, 118 (1), вул. Зелена, 12 (2), вул. Зелена, 130 (1), вул. Зелена, 131 (1), вул. Зелена, 147 (1), вул. Зелена, 149 (1), вул. Зелена, 150 (1), вул. Зелена, 186 (1), вул. Зелена, 200 (1), вул. Зелена, 214 (1), вул. Зелена, 238 (1), вул. Зелена, 24 (1), вул. Зелена, 251 (1), вул. Зелена, 261 (1), вул. Зелена, 266 (1), вул. Зелена, 278 (1), вул. Зелена, 296 (1), вул. Зелена, 301 (1), вул. Зелена, 306 (1), вул. Зелена, 308 (2), вул. Зелена, 313 (1), вул. Зелена, 327 (1), вул. Зелена, 367 (1), вул. Зелена, 405 (1), вул. Зелена, 406 (1), вул. Зелена, 408 (1), вул. Зелена, 420 (1), вул. Зелена, 45 (1), вул. Зелена, 54 (1), вул. Зелена, 77 (1), вул. Зелена, 87 (1), вул. Зелена, 9 (1), вул. Зелена, ТОВ Блюм Україна (1), вул. Зернова, 11 (1), вул. К. Трильовського, 1 (1), вул. К. Трильовського, 21 (2), вул. К. Трильовського, навпроти №1 (1), вул. Київська, 1 (1), вул. Княгині Ольги (вул. Котка, 4) (1), вул. Княгині Ольги (перехресті з вул. А.Сахарова) (1), вул. Княгині Ольги, 1 (1), вул. Княгині Ольги, 100л (2), вул. Княгині Ольги, 104 (1), вул. Княгині Ольги, 108 (1), вул. Княгині Ольги, 11 (1), вул. Княгині Ольги, 3 (1), вул. Княгині Ольги, 32 (1), вул. Княгині Ольги, 42 (1), вул. Княгині Ольги, 49 (1), вул. Княгині Ольги, 55 (1), вул. Княгині Ольги, 5а (1), вул. Княгині Ольги, 69 (2), вул. Княгині Ольги, 71 (1), вул. Княгині Ольги, 9 (1), вул. Князя Романа, 26 (1), вул. Ковельська (вул. Пластова, 2) (1), вул. Ковельська (навпроти №63) (1), вул. Ковельська, 41 (1), вул. Ковельська, 50 (1), вул. Ковельська, 67 (1), вул. Козельницька, 4 (1), вул. Коломийська (навпроти №9) (1), вул. Коломийська, 7 (1), вул. Коломийська, 9 (1), вул. Коновальця, 100 (1), вул. Коновальця, 111 (1), вул. Коновальця, 51 (1), вул. Коновальця, 74 (1), вул. Коновальця, 85 (1), вул. Коновальця, 97 (1), вул. Коперника, 40 (1), вул. Кривчицька Дорога, 103 (1), вул. Кривчицька Дорога, 16 (1), вул. Кривчицька Дорога, 19а (1), вул. Кривчицька Дорога, 46 (1), вул. Кривчицька Дорога, 53 (1), вул. Кривчицька Дорога, 76 (1), вул. Кукурудзяна (перехрестя з вул. Ковельською) (2), вул. Кульпарківська (вул. В.Великого, 58) (1), вул. Кульпарківська, 105 (1), вул. Кульпарківська, 118 (1), вул. Кульпарківська, 123 (1), вул. Кульпарківська, 139 (1), вул. Кульпарківська, 141 (1), вул. Кульпарківська, 172 (1), вул. Кульпарківська, 174 (1), вул. Кульпарківська, 212 (1), вул. Кульпарківська, 222а (1), вул. Кульпарківська, 226 (1), вул. Кульпарківська, 28 (1), вул. Кульпарківська, 3 (1), вул. Кульпарківська, 35 (1), вул. Кульпарківська, 66 (1), вул. Кульпарківська, 95 (1), вул. Кульчицької, 1 (1), вул. Кульчицької, 16а (1), вул. Кульчицької, 3 (1), вул. Л. Долинського, 48 (1), вул. Левандівська (навпроти №3) (1), вул. Левандівська, 1 (1), вул. Левандівська, 10 (1), вул. Левандівська, 15 (1), вул. Левандівська, 18 (1), вул. Левандівська, 25 (1), вул. Левандівська, 3 (1), вул. Левицького, 122 (1), вул. Левицького, 99 (1), вул. Листопадового Чину, 10 (1), вул. Личаківська (навпроти буд. 211) (1), вул. Личаківська (навпроти №261) (1), вул. Личаківська (навпроти №283) (1), вул. Личаківська, 107 (1), вул. Личаківська, 112 (2), вул. Личаківська, 113 (1), вул. Личаківська, 132 (1), вул. Личаківська, 141 (1), вул. Личаківська, 149 (1), вул. Личаківська, 152 (1), вул. Личаківська, 162 (1), вул. Личаківська, 175 (1), вул. Личаківська, 195 (1), вул. Личаківська, 2 (1), вул. Личаківська, 223 (1), вул. Личаківська, 259 (1), вул. Личаківська, 28 (1), вул. Личаківська, 281 (1), вул. Личаківська, 35 (1), вул. Личаківська, 52 (1), вул. Личаківська, 67 (1), вул. Личаківська, 7 (1), вул. Личаківська, 74 (1), вул. Личаківська, 84а (1), вул. Луганська (3), вул. Луганська, 18 (1), вул. Луганська, 3 (1), вул. Луганська, 6 (1), вул. Луганська, Зелена, 214 (1), вул. Луганська, навпроти 18 (1), вул. Любінська (вул. Зоряна, 4) (1), вул. Любінська (навпроти буд. 168а) (1), вул. Любінська, 101 (1), вул. Любінська, 102 (1), вул. Любінська, 144 (1), вул. Любінська, 160 (1), вул. Любінська, 168 (2), вул. Любінська, 168а (1), вул. Любінська, 171 (1), вул. Любінська, 4 (1), вул. Любінська, 60 (1), вул. Любінська, 91 (1), вул. Любінська, 96 (1), вул. Любінська, Сулими, 1 (1), вул. М. Коперника (вул. В. Стефаника, 2) (1), вул. М. Коперника, 27а (1), вул. М. Коперника, 41 (1), вул. М. Кордуби (1), вул. М. Кордуби, 12 (1), вул. М. Кордуби, 2 (1), вул. М. Кордуби, 5 (1), вул. М. Максимовича, 9 (1), вул. М. Скрипника, 2 (1), вул. М. Скрипника, 39 (1), вул. М. Устияновича, 5 (1), вул. М. Хвильового (вул. Миколайчука, 65) (1), вул. Медової Печери, 1 (1), вул. Медової Печери, 30 (1), вул. Медової Печери, 45 (1), вул. Медової Печери, 67 (1), вул. Мельника, 21 (1), вул. Механічна (вул. Б.Хмельницького, 122) (1), вул. Мечникова (Пекарська, 54) (1), вул. Мечникова (вхід на цвинтар) (1), вул. Мечникова, 10 (1), вул. Миколайчука, 42 (1), вул. Митрополита Андрея, 2 (1), вул. Митрополита Антонія Ангеловича, 38 (1), вул. Наукова (вул. Кульпарківська, 141) (1), вул. Наукова (вул. Стрийська, 148а) (1), вул. Наукова (перехрестя з вул. Стрийська) (1), вул. Наукова, 112 (1), вул. Наукова, 12 (1), вул. Наукова, 29 (1), вул. Наукова, 3 (1), вул. Наукова, 30 (1), вул. Наукова, 35А (1), вул. Наукова, 5 (1), вул. Наукова, 53 (1), вул. Наукова, 62 (1), вул. Наукова, 64А (1), вул. Наукова, 7А (1), вул. Новознесенська, 34 (1), вул. Новознесенська, 67 (1), вул. Окружна, 51 (1), вул. Окружна, 56 (1), вул. Опришківська (вул. Б.Хмельницького, 102) (1), вул. П. Дорошенка, 43 (1), вул. П. Куліша, 45 (1), вул. П. Мирного (вул. Енергетична, 18) (1), вул. П. Мирного 37 (1), вул. П. Мирного, 26 (1), вул. П. Мирного, 4 (1), вул. П. Ніщинського, 25 (1), вул. П. Ніщинського, 28 (1), вул. П. Орлика, 8 (2), вул. П. Тичини, 14 (1), вул. П. Тичини, 17 (1), вул. Пасічна (вул. Є. Ярошинської, 2) (1), вул. Пасічна (навпроти вул. Є.Ярошинської, 2) (1), вул. Пасічна (навпроти №11) (1), вул. Пасічна, 3 (1), вул. Пасічна, 39 (1), вул. Пасічна, 42 (1), вул. Пасічна, 51 (1), вул. Пасічна, 59 (1), вул. Пасічна, 70 (2), вул. Пасічна, 85 (1), вул. Пасічна, 90 (1), вул. Петлюри, 2 (1), вул. Пластова, 4 (1), вул. Повітряна, 10а (1), вул. Повітряна, 17 (1), вул. Повітряна, 1а (1), вул. Повітряна, 20 (1), вул. Повітряна, 2б (1), вул. Повітряна, 31 (1), вул. Повітряна, 65 (1), вул. Повітряна, 66 (1), вул. Повітряна, 99 (1), вул. Польова 42 (1), вул. Промислова (навпроти буд. 29) (1), вул. Промислова (перехрестя з вул. Городницькою) (1), вул. Промислова, 19 (1), вул. Промислова, 25 (1), вул. Промислова, 39 (1), вул. Промислова, 52 (1), вул. Промислова, 6 (1), вул. Під Голоском (навпроти №25) (1), вул. Під Голоском (навпроти №3) (1), вул. Під Голоском (перехрестя з 2-м Заозерним провулком, 15) (1), вул. Під Голоском (перехрестя з 2-м Заозерним провулком, 19) (1), вул. Під Голоском, 15 (1), вул. Під Голоском, 19 (1), вул. Під Голоском, 21 (1), вул. Під Дубом, 1 (1), вул. Під Дубом, 17 (1), вул. Під Дубом, 2 (1), вул. Підвальна, 13 (1), вул. Підвальна, 2 (1), вул. Роксоляни (вул. Широка, 94) (1), вул. Роксоляни (перехрестя з вул. Білогорща) (1), вул. Рудненська, 10 (1), вул. Рудненська, навпроти №10 (1), вул. Русових (вул. С. Бандери, 69) (1), вул. Руська, 20 (1), вул. Руська, 9 (1), вул. Ряшівська (Городоцька, 309) (1), вул. Ряшівська (Кульпарківська, 226а (ТРЦ Вікторія Гарденс) (1), вул. Ряшівська (вул. Є. Патона, 6) (1), вул. Ряшівська, 1 (1), вул. Ряшівська, 7 (1), вул. Ряшівська, ТЦ Вікторія Гарденс (1), вул. С. Бандери, 12 (1), вул. С. Бандери, 15 (1), вул. С. Бандери, 26 (1), вул. С. Бандери, 53 (1), вул. С. Бандери, 73 (1), вул. С. Литвиненка, 19 (1), вул. С. Петлюри, 17 (1), вул. С. Петлюри, 2а (1), вул. С. Петлюри, 30 (1), вул. С. Петлюри, 37 (1), вул. Сахарова, 50 (2), вул. Сахарова, 6 (1), вул. Сахарова, 8 (1), вул. Свенціцького, 15 (1), вул. Сихівська, 13 (1), вул. Сихівська, 20 (1), вул. Сихівська, 5 (1), вул. Снопківська (навпроти №47) (1), вул. Снопківська, 47 (1), вул. Старознесенська, 23 (1), вул. Стрийська (вул. Академіка Лазаренка, 2) (1), вул. Стрийська (вул. Героїв Майдану, 32) (1), вул. Стрийська (вхід в парк) (1), вул. Стрийська (монумент слави) (1), вул. Стрийська (перехрестя Стрийська-Наукова) (1), вул. Стрийська, 104 (1), вул. Стрийська, 109 (2), вул. Стрийська, 179 (1), вул. Стрийська, 197 (1), вул. Стрийська, 202 (1), вул. Стрийська, 22 (1), вул. Стрийська, 244 (1), вул. Стрийська, 264 (1), вул. Стрийська, 302 (1), вул. Стрийська, 338 (1), вул. Стрийська, 35 (1), вул. Стрийська, 45 (1), вул. Стрийська, 57 (1), вул. Стрийська, 61 (1), вул. Стрийська, 71 (1), вул. Стрийська, 72 (1), вул. Стуса, 23 (1), вул. Стуса, 49 (1), вул. Суботівська (вул. Повітряна, 88) (1), вул. Суботівська, 12 (1), вул. Суботівська, 13 (1), вул. Суботівська, 2 (2), вул. Сяйво, 10 (1), вул. Сяйво, 23 (1), вул. Сяйво, 91 (1), вул. Січових Стрільців, 17 (1), вул. Т. Шевченка (навпроти №154б) (1), вул. Т. Шевченка (навпроти №321) (1), вул. Т. Шевченка (навпроти №358а) (1), вул. Т. Шевченка (навпроти №384) (1), вул. Т. Шевченка (перехрестя з вул. О. Лушпинського) (1), вул. Т. Шевченка (перехрестя з вул. Професора Ковалика) (1), вул. Т. Шевченка, 105 (1), вул. Т. Шевченка, 113 (1), вул. Т. Шевченка, 154б (1), вул. Т. Шевченка, 171 (1), вул. Т. Шевченка, 209 (1), вул. Т. Шевченка, 230 (1), вул. Т. Шевченка, 24 (1), вул. Т. Шевченка, 241 (1), вул. Т. Шевченка, 264 (1), вул. Т. Шевченка, 277 (1), вул. Т. Шевченка, 292 (1), вул. Т. Шевченка, 318 (1), вул. Т. Шевченка, 321 (1), вул. Т. Шевченка, 323 (1), вул. Т. Шевченка, 358 (1), вул. Т. Шевченка, 384 (1), вул. Т. Шевченка, 3а (1), вул. Т. Шевченка, 4 (1), вул. Т. Шевченка, 52 (1), вул. Т. Шевченка, 53 (1), вул. Т. Шевченка, 77 (1), вул. Т. Шевченка, 94 (1), вул. Т. Шевченка, перетин з Центральним проїздом (1), вул. Тараса Дороша (1), вул. Татарбунарська (вул. Т. Шевченка, 154) (1), вул. Тобілевича, 12 (1), вул. Торф’яна, Замарстинівська 117 (1), вул. Тролейбусна, 1 (1), вул. Тролейбусна, 4 (1), вул. Тунельна (вул. Зимова, 42) (1), вул. Тунельна, 18 (1), вул. Угорська, 14 (1), вул. Угорська, 25 (1), вул. Угорська, 4 (1), вул. Університеська, 1 (1), вул. Франка (вул. Зелена, 2) (1), вул. Франка, 108 (1), вул. Франка, 78 (1), вул. Франка, 81 (1), вул. Хмельницького, 19 (1), вул. Хуторівка (вул. В. Чукаріна, 28) (1), вул. Хуторівка (вул. Стрийська, 47) (1), вул. Хуторівка, 35 (1), вул. Хуторівка, 4 (1), вул. Хуторівка, 49 (1), вул. Хуторівка, 8 (1), вул. Чернівецька, 1 (1), вул. Чернівецька, 11 (1), вул. Чернівецька, 4 (3), вул. Чернівецька, 9 (1), вул. Чукаріна, 1 (1), вул. Чукаріна, 12 (1), вул. Ш. Руставелі, 42 (1), вул. Ш. Руставелі, 8 (2), вул. Шевченка, 128 (1), вул. Шептицьких, 3/4 (1), вул. Шептицьких, 45 (1), вул. Широка (вул. Доробок, 36а) (1), вул. Широка (вул. Сяйво, 99) (1), вул. Широка (навпроти буд. 100) (1), вул. Широка, 100 (1), вул. Широка, 44 (1), вул. Широка, 68 (1), вул. Широка, 79 (1), вул. Шота Руставелі (вул. Франка, 81, ринок) (1), вул. Шота Руставелі (навпроти №4) (1), вул. Шота Руставелі, 13 (1), вул. Шота Руставелі, 2 (1), вул. Шпитальна (вул. Городоцька, 4) (1), вул. о. Омеляна Ковча (навпроти Т. Шевченка, 154) (1), входить до складу Національного природного парку «Північне Поділля» Площа 16 га. (1), до 1911р (1), колишня німецька колонія Нове Хоросно (1), колишній Вознесенський костел (1612–1695 рр., бароко) (1), координати приблизні (1), котельня (2), лаборатория полевых геологических исследований Львовского ун-та (1), лип 1944. 1945-1950 рр. (1), м'ясний відділ (1), магазин електротехнічної продукції: - теплі підлоги; - стабілізатори; - автоматика; - електрофурнітура; - щитки, дверки; - кабель, гофра; - освітлення тощо. (1), мережа магазинів канцтоварів (1), місце для нудистів (1), належить до с. Гонятичі (1), окружність стовбува 310 см. (1), палац, бастіони з казематами 1630-1635 рр (1), пам'ятка архітектури XVIII ст., діючий греко-католицький монастир. (1), пам'ятка історії XVII ст. (1), пам'ятний знак (1), парк на вул.Садівничій (1), паркінг (6), перехрестя вул. Стрийська - вул. Наукова (1), пиво - снеки (1), пл. Є. Петрушевича, Зелена, 10 (1), пл. Данила Галицького, 1 (1), пл. Двірцева, 1 (2), пл. Кропивницького, 8 (1), пл. М. Кропивницького (біля церкви) (1), пл. М. Кропивницького, 3 (1), пл. Ринок, 14 (1), пл. Святого Теодора, 9 (1), пл. Святого Юра (1), пл. Соборна, 10 (1), пл. Франка, 70 (1), пл. Ярослава Осмомисла, (Добробут) (1), площа Галицька, 14 (1), площа Різні (вул. Лазнева, 3) (1), площа Святого Теодора, 9 (1), площа складає 0,3 га (1), площа складає 130 га (1), площа складає 16 га (1), площа складає 35 га (3), площа складає 5,5 га (1), площа складає 80 га (1), площа складає близько 10 га (1), площа складає близько 46 га (1), площа складає близько 46.2 га (1), площа складає близько 58 га (1), площа складає близько 6.2 га (1), площа складає близько 60,5 га (1), площа складає близько 9.5 га (1), побутова хімія, світильники, карнизи, ел. товари, посуд,вироби з пластмаси, косметика, парфуми, білизна, канйтовари, подарунки, іграшки, тканини, штори, тюлі, аксесуари (1), подвійна суцільна лінія - поворот ліворуч заборонено (1), поселення Висоцка культура, Княжа доба (1), походить від прізвища власника цегельні пана Штіллера (1), пр В. Чорновола (вул. Волошкова, 29) (1), пр. В. Чорновола (вул. А.Могильницького, 18) (1), пр. В. Чорновола (вул. П.Куліша, 44) (1), пр. В. Чорновола (вул. С. Кушевича, 1) (1), пр. В. Чорновола (вул. Хімічна, 22) (1), пр. В. Чорновола (напроти №101) (1), пр. В. Чорновола (напроти №93) (1), пр. В. Чорновола (перед перехрестям з вул. Ваговою) (1), пр. В. Чорновола, 3 (1), пр. В. Чорновола, 57 (1), пр. В. Чорновола, 61 (1), пр. В. Чорновола, 67 (1), пр. В.Чорновола, 103 (1), пр. Свободи, 49 (1), пр. Свободи, школа №62 (1), пр. Червоної Калини (вул. Рядова, 6) (1), пр. Червоної Калини (вул. Угорська, 27) (1), пр. Червоної Калини (після з’їзду на вул. Хуторівку) (1), пр. Червоної Калини, 1 (1), пр. Червоної Калини, 106 (2), пр. Червоної Калини, 109 (2), пр. Червоної Калини, 36 (2), пр. Червоної Калини, 46 (1), пр. Червоної Калини, 59 (3), пр. Червоної Калини, 70 (1), пр. Червоної Калини, 72 (1), пр. Червоної Калини, 80 (1), пр. Червоної Калини, 81 (2), пр. Червоної Калини, 90 (1), пр. Червоної Калини, 94 (1), пр. Червоної Калини, 97 (2), продукты (1), просп. В. Чорновола, 103 (1), просп. В. Чорновола, 43 (1), просп. Свободи, 7 (1), просп. Червоної Калини (навпроти буд. 81) (1), просп. Червоної Калини, 22 (1), просп. Червоної Калини, 36 (проїзд між №36 та №40) (1), просп. Червоної Калини, 46 (1), просп. Червоної Калини, 49 (1), просп. Червоної Калини, 5 (1), просп. Червоної Калини, 62 (1), просп. Червоної Калини, 76 (1), просп. Червоної Калини, 91 (1), просп. Червоної Калини, 94 (1), прохідна (1), підземний канал "Кривавий рів" був виритий для стічних вод з міської різні (зараз це м’ясокомбінат) (1), пішохідний маршрут парком "Знесіння" (2), реміснича майстерня натурального , цільнозернового на заквасках хліба. (1), різні спортивні секції, які працюють за різними графіками — в основному щоденно з 15:00 до 21:00 (1), самозахоплені ромами землі (1), середина XIX ст. (1), склад (1), склад (резервуар води) (2), склад та підземний резервуар (1), станом на 06.07.2013 (1), станом на 2.07.2013 (1), станом на 20.06.2013 (1), станом на 2013.08.23 (2), станція Підбірці-(Львів-Сухоріччя) (1), стіл з лавочками (1), також будівельні матеріали, сантехніка і т.п. (1), трансформаторна підстанція (2), триаркова дзвіниця без дзвонів (1), турніки, бруси (1), фото від 24.07.2014. (5), фото від 24.07.2014; у 2014 були лелеченята але пропали. (2), фото від 24.07.2014; у 2014 було 2 лелеченя але інші лелеки вбили. (1), фото від 24.07.2014; фото2 від 06.07.2013. (1), фото від 26.07.2014. (3), фото від 27.07.2014. (2), фото від 28.07.2014. (1), фото2 на 22.06.2013; фото від 26.07.2014. (1), хутір Кривуля (1), чистка, індивідуальне прання, чистка пір'я, фарбування, послуги клінінгу, пошиття, прасування (1), школа села Нова Скварява. Кількість учнів 85. При школі працює садок з неповним днем. (1), штори, гардини, карнизи, пошиття штор, текстиль (1), ”Авіасвіт-Львів” займається бронюванням та продажем авіаквитків на всі напрямки міжнародних та внутрішніх авіаліній. (1), „Профітулс“ — офіційний дилер STIHL та VIKING у Львові з власним авторизованим сервісним центром. Також ми є офіційним дилером Bosch, Metabo, Makita, DeWalt та інших відомих брендів у Львові та Львівській області. (1),
description:en5A bridge, built in 1894 and designed by M. Toul. one of the founders of the theory of reinforced concrete. Was made as advertising on an industrial exhibition. (1), Also have souvenirs. (1), In this house lived Jaroslawa and Izydor Wolosianski, who saved during the 2nd World War 39 Jewish people, while risking their life (1), Shevchenko's Contemporary. (1), We work even when all others are closed: on weekdays, weekends and holidays. Services: sales of bicycles, spare parts, accessories, service and overhaul of bicycles, we advise you on issues of interest to you in the field of bicycles (1),
description:fr4E 372 Varsovie - Lviv (1), E 40 Calais - Ridder (1), E 471 Moukatcheve - Lviv (1), E 50 Brest - Makhachkala (1),
description:pl1tani we Lwowie 600 hry za 3 osoby (1),
description:ro2Nistrul este un râu care izvorăște în Ucraina în apropiere de granița cu Polonia și se varsă în Marea Neagră. Pe o scurtă porțiune marchează granița dintre Ucraina și Republica Moldova. Lungime: 1.362 km, Navigabil: 500 km, Înălțimea la izvor: 1.000 m (2),
description:ru1Мост, построенный в 1894 году по проекту М. Тулье, одного из основателей теории железобетона. Был изготовлен как реклама на промышленной выставке. (1),
description:uk1В цьому будинку жили Ярослава та Ізидор Волосянські, які під час Другої світової війни, ризикуючи своїм життям, врятували 39 євреїв (1),
design257guyed_h-frame (43), h-frame (134), monopolar (64), portal (16),
designation16Bar (1), secondary school (1), Біля Озера (1), Виномаркет (1), Водоочисні споруди (1), Галла (1), Дитячий садок (1), Дитячий садок Балицького НВК (1), Пам'ятник невідомому воїну ІІ Світової війни (1), Старосільська ЗОСШ І-ІІІ ступенів (1), Фельдшерсько-Акушерський пункт (1), водокачка (1), відділення № 146 (1), памятка археології (1), памятка архітектури національного значення (1), ритуальный_салон (1),
destination1139 km (1), Black Sea (3), Bug (15), Dnieper (1), Dniestr (1), Lubaczówka (1), Narew (1), San (5), San River (1), Vistula (1), Артищів (1), Бібрка;І. Франківськ (1), Гаї-Смоленські;Львів;Чоп (1), Гаї-Суходільські;Київ (1), Глушин;Чоп (1), ДЕРЕВАЧ DEREVACH (1), Деревач;Липники;Чоп (1), Дніпро (1), Дністер (5), Жидачів;Тернопіль (1), Жирівка;Львів;Київ (1), Західний Буг / Bug (1), Золота Липа (2), Золочiв (1), Київ (1), Краковець (1), Краковець;Шегині (1), Красів;Львів;Київ (1), Львів (4), Львів; Вербляни (1), Львів;Глиниці (1), Львів;Київ (1), Львів;Чоп (2), Мукачево (1), Олесько (1), Припять (1), Пустомити;Готель Наварія-Нова (1), Рава-Руська;Rava-Rus'ka;Київ;Kyiv (1), Рава-Руська;Київ (1), Рівне (1), Рівне;Київ (1), Рівне;Чучмани (1), Славське;Волосянка (1), Стрий;Львів;Kиїв (1), Сухота;Київ (1), Тростянець;Миколаїв;Львів (1), Хоросно; Чоп (1), Чоп (5), Чоп;Kиїв (1), Чоп;Стрий (1), Щирець;Чоп (1), ріка Луг (29),
destination:backward1Львів (1),
destination:colour2blue (2),
destination:distance21 (1), 1;3;268 (1),
destination:forward2Золочів;Тернопіль (1), Рава-Руська;Київ (1),
destination:int_ref4E 372 (1), E 471 (1), E 50 (1), E372 (1),
destination:int_ref:forward1E 372;E 40 (1),
destination:lang:en2DEREVACH (1), DEREVACH;LYPNYKY;CHOP (1),
destination:lang:uk2ДЕРЕВАЧ (1), ДЕРЕВАЧ;ЛИПНИКИ;ЧОП (1),
destination:ref5M-06 (2), M-06-02 (1), M-12 (1), T-14-13 (1),
destination:ref:backward1H-02 (1),
destination:ref:forward1M-09;M-06 (1),
destroyed:bridge1yes (1),
destroyed:highway1unclassified (1),
diameter101000 (2), 1020 (1), 500 (3), 720 (2), 830 (2),
diameter_crown131 (11), 2 (2),
diaper4no (4),
died251812-10-21 (1), 1838-09-04 (1), 1842-07-25 (1), 1861-08-13 (1), 1880 (1), 1886 (1), 1887 (1), 1888 (1), 1893-01-02 (1), 1894 (1), 1904-07-26 (1), 1906 (2), 1908 (1), 1908-11-09 (1), 1910-10-08 (1), 1915-01-18 (1), 1919-11-19 (1), 1920 (1), 1923 (1), 1925 (1), 1932-12-15 (1), 1934-04-30 (1), 1936-02-25 (1), 1938-02-25 (1),
diet:kosher1yes (1),
diet:vegan6only (3), yes (3),
diet:vegetarian4only (3), yes (1),
dining2yes (2),
diplomatic7consulate (1), consulate_general (5), honorary_consulate (1),
diplomatic:receiving_country4UA (4),
diplomatic:sending_country4AT (1), MD (1), PL (1), RU (1),
direction135-90 (1), 0 (1), 0-180 (1), 20-200 (1), 220 (1), 240-300 (1), 315-135 (1), 60 (1), SE (1), backward (56), forward (70),
disk_repair1yes (1),
dispensing36no (7), yes (29),
display1analog (1),
distance1950.5 (1), 0.9 (1), 1 (1), 1 km (2), 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (3), 1.6 (1), 1.7 (2), 1.8 (3), 10 (4), 10.03 (1), 10.5 (1), 10.6 (1), 10.8 (1), 11.9 (1), 12 (1), 12.4 (1), 12.5 (2), 12.7 (1), 13.6 (1), 130.5 (1), 1362 (1), 1362000 (1), 14.6 (1), 14000 (16), 149.4 (1), 15 km (1), 15.1 (1), 15.7 (1), 16.2 (1), 16.3 (1), 16.7 (1), 17.9 (1), 173.8 (1), 174 (1), 182.8 (1), 19.3 (1), 2 (2), 2 km (1), 2.1 (1), 2.2 (3), 2.4 (1), 2.5 (2), 2.6 (3), 2.9 (2), 20.1 (1), 20.3 (1), 20.6 (1), 205 (1), 22.3 (1), 228 km (1), 232.5 (1), 24 (1), 25.1 (1), 25.6 (1), 28.5 (1), 286.2 (1), 29 (1), 29.2 (1), 3 (2), 3 km (4), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 3.7 (1), 3.8 (2), 30 (1), 30.9 (1), 33000 (2), 334 (1), 350 (1), 38.3 (1), 38.9 (1), 384300 (2), 395000 (1), 4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.5 (1), 4.8 (1), 4.98 (1), 42.2 (1), 42.8 (1), 423.6 (1), 44 km (2), 458 (1), 46.9 (1), 5.1 (1), 5.2 (2), 5.3 (2), 5.4 (1), 5.6 (1), 5.8 (2), 5.9 (2), 50500 (2), 52.5 (1), 53.2 (1), 54.8 (1), 573 (1), 574 (1), 575 (1), 577 (1), 6 (1), 6 km (3), 6.2 (1), 6.3 (1), 6.4 (1), 6.5 (1), 6.6 (1), 60 km (1), 637 (1), 64 (1), 65 km (1), 67.2 (1), 68 km (1), 69 km (1), 7.3 (1), 7.4 (1), 7.7 (1), 70.4 (1), 71 (1), 72.1 (1), 72.5 (1), 75 (1), 761.3 (2), 78 (1), 8 (3), 8.5 (2), 8.7 (1), 8.9 (1), 81.1 (1), 83.3 (1), 88.2 (1), 888.8 km (1), 89.2 (1), 9.4 (1), 9.5 (1), 9.7 (1), 94 (2), 95.2 (1),
disused58bag (1), clothes (1), yes (56),
disused:aeroway1runway (1),
disused:leisure2playground (1), summer_camp (1),
disused:name1Турбо-гірка (1),
disused:name:ru1Турбо-горка (1),
disused:opening_hours111:00-20:00 (1),
disused:playground1slide (1),
disused:railway7halt (3), rail (4),
disused:shop1supermarket (1),
door21hinged (1), manual (1), yes (10), yes/manual (4), yes/manual/main_entrance (5),
drink:wine1yes (1),
drinking_water44no (6), seasonal (2), unknown (1), yes (35),
drive_through61no (41), yes (20),
driveway2service (2),
другие | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | y |